TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-04

15/04/2019
139

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha quang vinh, con bắt đầy ngày hôm nay dưới ánh mắt yêu thương của Cha. Xin cho con tiếp tục là một cộng tác viên trung thành với sứ mệnh lòng thương xót của Cha, để con có thể đến được với những người ở ngoài lề của xã hội. Hôm nay con xin dâng trái tim con cùng tất cả mọi điều con là, để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria...
WITH JESUS IN THE MORNING
Glorious Father, I begin this day underneath your loving gaze. May I continue to be a cooperator in your mission of love and mercy, reaching out to those on the fringes of society. I offer you my heart this day and all that I am for the intentions of Pope Francis this month. Hail Mary
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
"Tin Mừng mời gọi chúng ta đến gần hơn với những người nghèo khổ, những người bị lãng quên, và đem đến cho họ niềm hy vọng đích thực." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con đến gần với những ai cần đến con hôm nay.
WITH JESUS DURING A DAY
“The Gospel calls us to be close to the poor and forgotten, and to give them real hope.” (Pope Francis) O God, help me to reach out to someone in need today.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Nhìn lại một ngày sống đã qua, con tạ ơn Chúa, vì những cơ hội con được đáp trả thánh ý Chúa cách tích cực. Đã có những lần con miễn cưỡng chăng? Tại sao vậy? Xin xoa dịu trái tim con khi con tìm cách để thi hành thánh ý Ngài, cho dù con phải đánh đổi bằng bất kì giá nào. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE NIGHT
As I review this day, I am thankful, Lord, for those times when I responded positively to your will. Were there times when I was reluctant? Why? Heal my heart as I seek to do your will, no matter the cost. Our Father

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao