TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/05/2023

12/05/2023
625
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Khi thức dậy, con tạ ơn Cha vì món quà là cuộc đời con. Con dâng lên Ngài toàn bộ con người con, từng khoảnh khắc và cả cuộc đời con. Con để lời Ngài vang vọng trong lòng: “Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian” (Ga 15,18-21). Con cảm thấy vinh dự khi biết rằng Chúa Giêsu chọn con trong số rất nhiều người trên thế giới này. Con có giúp Ngài biến đổi và chăm sóc thế giới này bằng phục vụ và cống hiến của mình không? Con có mang đến tiếng cười, những lời an ủi, tình yêu, những cái ôm, tình liên đới hay sự dịu dàng không? Con cầu nguyện cho các phong trào của Giáo Hội sống tròn đầy đường lối này của Chúa. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

Waking up in this new day, I thank the Lord for the gift of my life. I give to you my entire being, my circumstances, and my entire life. I listen to His word letting it resonate in my heart: "I have chosen you out of the world" (Jn 15:18-21). I feel privileged to hear that Jesus chooses me among so many in this world. Do I help Him to transform it and take care of it with my service and dedication? Do I bring laughter, words of comfort, love, hugs, solidarity, or tenderness? I pray that the Church movements live fully this choice of the Lord. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Đường Con Tim trình bày câu chuyện về người Samari nhân hậu, giúp con khám phá ra sứ mệnh cá nhân và sứ mệnh cho các nhóm trong Giáo Hội. “Ai là người Samari? Chính Chúa Giêsu cho chúng ta thấy phong cách của Người, cách thức tiến hành của Người và cốt lõi của sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó cho Người. Lòng thương xót là khuôn mặt của Thiên Chúa Cha và là nguyên lý định hình toàn bộ cuộc đời, sứ mạng và vận mệnh của Chúa Giêsu”. Con phải làm gì cho những người đang chịu đau khổ trên thế giới này? Lạy Mẹ Fatima, xin dạy con truyền giáo theo bước đường của người con dấu yêu của Mẹ.

WITH JESUS DURING THE DAY

The Way of the Heart presents us with the story of the Good Samaritan, which helps us to discover a personal mission and one for church groups. “Who is the Samaritan? It is Jesus himself who shows us his style, his way of proceeding, the core of the mission that the Father has entrusted to him. Compassion is the face of the Father and the principle that shapes the whole life, mission, and destiny of Jesus”. What do I do concretely for the men and women who are suffering in the world? Our lady of Fatima teach me to evangelize in the way of your son.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì ngày sống này, và vì cơ hội mà Chúa đã cho con để nhận ra những anh chị em mà Người đã đặt bên cạnh con trong công việc của mình. Con tự hỏi liệu họ cũng có thể coi con là anh chị em chứ không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, bạn bè hay người quen. Lạy Cha, xin dạy con luôn sống yêu thương, nhất là đối với những người bị xâm phạm quyền lợi và nhân phẩm. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord Jesus, I thank you for this day, and for the opportunity that you have given me to recognize in my work the brothers and sisters that you have placed by my side. I wonder if they too could see in me a brother or sister and not just a colleague, friend, or acquaintance. Teach us to always live love, especially towards those whose rights and dignity are violated. Hail Mary.