TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/05/2023

11/05/2023
701
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Bắt đầu một ngày sống mới, con cảm nhận sự hiện hữu nhẹ nhàng và đầy yêu thương của Cha, Đấng luôn hiện diện trong cuộc sống của con. "Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau."(Ga 15,12-17) "Thế giới nhận ra Thiên Chúa là Tình Yêu ngang qua chính tình yêu giữa con người, chứ không phải thứ quyền lực của sự thuyết phục hay áp đặt sự thật. Thiên Chúa được loan báo qua cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau, bảo vệ lịch sử và con đường của họ, sống phúc âm của tình yêu trong giây phút hiện tại" (ĐGH Phanxicô) Con dâng chính đời sống của mình, hiệp thông cùng Mẹ Maria và toàn thể Giáo Hội để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

At the start of this day, I take note of the delicate and loving presence of the Father, who becomes concrete in my reality. "This I command you: love one another" (Jn 15:12-17). "It is by loving that the God who is Love is announced to the world: not by the power of conviction or the imposition of truth. God is announced through the encounter between people, taking care of their history and their path, living the gospel of love in the present moment" (Pope Francis). I offer myself with Mary and with all the Church, praying for the intentions of the Pope. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con tìm kiếm một nơi yên tĩnh và suy ngẫm về những gì ĐTC Phanxicô nói trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng. "Chấp nhận lời rao giảng cơ bản này, lời rao giảng mời gọi chúng ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và đáp lại tình yêu ấy bằng chính tình yêu là quà tặng của Người, sẽ tạo ra trong đời sống và hành động của chúng ta một lời đáp trước tiên và cơ bản: ước muốn, tìm kiếm, và bảo vệ lợi ích của người khác." Điều này đã đánh thức cảm xúc nào trong con? Xin Chúa ban ơn để con thêm lòng yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân bằng tình yêu thương như Chúa Giêsu. Con tiếp tục cầu nguyện cùng Chúa về các nhóm trong Giáo Hội.

WITH JESUS DURING THE DAY

I search for a calm place and enter into a quiet reflection on what Pope Francis tells us in Evangelii Gaudium. "The acceptance of the first proclamation, which invites us to let oneself be loved by God and to love him with the love that he himself communicates to us, causes a first and fundamental reaction in the life of the person and in his actions: to desire, seek and care for the good of others." What feeling was awakened in you by this? I ask for the grace to let myself love God and act for others from that love in the manner of Jesus. I continue entrusting the Church groups to you.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Thiên Chúa là Cha, lời Thánh Vịnh hôm nay rằng: “Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng”. Hôm nay, con tự hỏi mình đã kết nối bản thân mình với những lời đó hay chưa? Con xin tạ ơn Chúa vì Người đã luôn động viên con trong suốt ngày sống để kiên trì trong công việc và trong tình yêu. Xin giúp con trở thành chứng nhân đáng tin cậy về tình yêu thương của Chúa trong các hội đoàn và cho chúng con luôn yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Con nghiệm lại hiệu quả công việc ngày hôm nay, không phải bằng thước đo trần gian mà bằng hoa trái của lòng bác ái.

WITH JESUS IN THE NIGHT

God the Father, the psalm of today says: "Firm is my heart, oh God." Today, I ask if I was able to authentically associate myself to those words. I give you thanks for encouraging me throughout the day to persevere in my works and in love. Help us to be credible witnesses of your love in our Church groups and help us to always love each other as you have loved us measuring the effectiveness of our work not by human success but by the fruits of charity.