​​​​​​​TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/03/2023

11/03/2023
479

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày sống mới. “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” (Lc 15,2) Hôm nay con nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để đồng bàn với Ngài, con biết ơn vì đã liên tục được mời gọi cả khi con cảm thấy mình không xứng đáng. Con sẽ không trở thành người phán xét vô ích, tố cáo tội lỗi của người khác mà lại không nhìn thấy điều ấy nơi chính mình. Con xin dâng lời cầu nguyện cùng ý chỉ của ĐTC Phanxicô, xin Chúa mở lòng trí con để ước mong những người bị ruồng bỏ nhận ra niềm khát khao tình yêu ẩn sau tội lỗi. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks for the light of this new day. “This man welcomes sinners and eats with them” (Lk 15:11-32). I accept Jesus’ invitation today to sit at His table, thankful for constantly recieving this invitation including when I feel unowrthy of His hospitality. I wil not be a source of fruitless judgements that denounce the sin of others without seeing my own. I join Pope Francis asking the Lord for the intelligence to wish the good even for the outcast recognizing the thirst for love that hides behind sin. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Lời mời gọi của thánh Phao-lô để đồng cảm với những người khổ đau là liều thuốc giải độc tốt nhất nhằm chống lại bất kì nỗ lực nào tiếp tục gợi lại những lời nói của Ca-in giữa chúng ta. ‘Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?’” (St 4,9). Xin cho con đến gần hơn với những ai đang đau khổ và cảm nghiệm nỗi đau của họ như của chính con.

WITH JESUS DURING THE DAY

The call of Paul to suffer with those who suffer is the best antidote against any attempt to continue reproducing Cain’s words between us. I do not know. Am I my brothers keeper?” (Gn 4:9). Move closer to your brother or sister that is suffering and assume their pain as your own.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Đêm nay con phó dâng linh hồn mình cho Mẹ Maria. Con tưởng nhớ tới Mẹ đầy dịu dàng và luôn chăm sóc con cái của Mẹ trên khắp thế giới. Lạy Mẹ Maria, con cầu xin những ơn ban mà con khao khát. Con nhìn lại ngày sống hôm nay. Có khoảnh khắc nào con thờ ơ với người khác trước sự hiện diện của họ không? Có lúc nào con thiếu kiên nhẫn hay nổi loạn không? Nếu có như vậy, xin Cha thương tha thứ cho con. Con xin phó thác cuộc đời mình như Mẹ Maria đã từng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Tonight I entrust myself to the Mother of God. I think of her inclined with sweetness and care about the needs of her children around the world. I ask her for any graces I need. I look back over my day. Were there any moments of indifference about others in their presence? Were there moments of impatience or rebelliousness? I ask for forgiveness if there were. I propose to welcome all in my life as Mary does. Hail Mary.