TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/01/2021

10/01/2021
671


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con đón nhận món quà của ngày sống mới và để những lời của Chúa Giêsu vang vọng trong lòng mình: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mc 1, 14-20). Liệu con đã dành một vị trí đặc biệt trong tim mình cho Giê-su chưa? Lắng đọng lại tâm hồn, và để mình được thôi thúc lắng nghe những nơi mà Giê-su mời gọi con tiếp bước, trở nên người môn đệ của sứ mạng lòng thương xót giữa lòng thế giới. Con chia sẻ lời nguyện của mình lên các trang mạng xã hội, và gửi nó cho những người bạn, những nhóm cầu nguyện online, theo ý cầu nguyện của ĐGH. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
Receive the gift of a new day and let the words of Jesus resound in your heart: “Come with me, and I will make you fishers of men. They left the nets instantly and followed him” (Mark 1:14-20). Do you have a special place in your heart for Jesus? Be silent inside and be encouraged to listen to where the Lord calls you today to follow him as an apostle of his mission of compassion for the world. Post your prayer on a social network or send it to a friend and pray online with the Pope's Worldwide Prayer Network for the intention of the month. Our Father...

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Vào buổi trưa, con dành một chút thời gian để cầu nguyện với tinh thần tin mừng của người Sa-ma-ri Nhân Hậu (Lc 10, 25-37). Đức Thánh Cha mời gọi chúng con ý thức việc "người ấy dừng lại, chạnh lòng thương, cứu giúp, đặt tiền vào túi và tự mình săn sóc anh ta... người ấy đã dành thời gian cho anh ta." Có bao giờ con cảm nghiệm được sự chăm sóc, trách nhiệm và đỡ nâng từ người khác chưa? Trải nghiệm đó đã để lại trong lòng con điều gì? Tình huynh đệ đòi hỏi thời gian để chăm sóc, ủi an người khác. Liệu hôm nay có ai cần đến con không?

WITH JESUS DURING A DAY
Take a moment this afternoon to pray with the evangelical attitude of the Good Samaritan (Luke 10:25-37). The Pope invites us to see that "one stopped, welcomed him, cured him with his own hands, put money into his pockets and took care of him...he gave him his time." Have you ever felt someone take care of you, take charge or carry you? What did that experience leave in your heart? Fraternity asks to give time to others to care for and relieve them of their sorrows and sufferings. Who needs you today?

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Một ngày sống dần khép lại, con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì những người bạn con đã gặp hôm nay, cả những người con yêu mến lẫn những ai con ghét bỏ. Con ghi lại những điều đã học được từ họ, đặc biệt là từ những người gây khó dễ cho con. Đâu là những phẩm chất con khám phá được nơi tha nhân? Nơi họ chứa đựng những tài năng nào? Con có thường xuyên đánh giá và hạ thấp người khác dựa trên những điểm con không thích nơi họ không? Con cảm tạ Chúa vì tất cả những ai Người cho con được gặp gỡ và con xin cầu nguyện cho họ. Con dọn lòng để đón chào một ngày mới tốt đẹp hơn. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
Take a break to close the day and thank the Lord for the people whom you have encountered today: the ones you like and the ones you don't. Take note and record something that you have learned from them, especially the ones that are more difficult for you. What qualities do you discover in them? What talents do they have? Do you usually value them or reduce the other to what you don't like about them? Be grateful for the people that God puts in your path and pray for them. Then get ready to live a new tomorrow. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.