TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-08

10/08/2019
253

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một ngày Chúa Nhật đầy tràn những cơ hội để con sống đức tin với tha nhân. Hôm nay, xin chỉ bảo con những điều Cha mong đợi nơi con, rằng con phải biết chờ đợi và tín thác vào Cha. Xin Cha ban cho con một ngày đầy tràn hy vọng như lời Cha đã hứa. Xin ban ân sủng để con tránh xa tội lỗi và sống trọn hôm nay với niềm mong ước mang tình yêu và hòa bình của Cha đến với mọi người. Con dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giao phó cho Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của ngài. Sáng Danh Đức Chúa Cha....
WITH JESUS IN THE MORNING
I thank you, Father, for another Sunday full of opportunities to live my faith with others. Today you teach me what you expect of me, that I must wait for you and trust in you. May this day be full of hope in your coming. Give me the grace to turn away from sin and live this day in hope, bringing your love and peace to all around me. I offer you my day for the intentions that Pope Francis entrusts to his Worldwide Prayer Network. Glory Be...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Khi tôi làm việc, Thiên Chúa cũng làm việc cho tôi và trong tôi. Những mối bận tâm của tôi, tôi đã trao phó cho Ngài, bởi tôi làm tất cả mọi việc với hết khả năng của tôi và tôi đặt tất cả trong Trái Tim của Cha tôi, Đấng đã yêu tôi và ban cho tôi mọi thứ tôi cần.

WITH JESUS DURING A DAY
As I work, God works for me and within me. My concerns are entrusted to you, for I do all that is within my reach and place everything in the Heart of my Father, who loves me and welcomes all my needs.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào khoảnh khắc cuối ngày, con hít thở nhẹ nhàng và bình tâm suy nghĩ. Con xét lại ngày qua, đặc biệt là những cuộc gặp gỡ của con với từng người một. Cuộc gặp gỡ nào quan trọng hơn và tại sao như vậy? Con đã cảm thấy như thế nào? Điều gì đã tác động đến con trong cuộc gặp đó? Con ghi chú lại những điều con vừa khám phá ra, và nhấn mạnh một điểm nào đó để những cuộc gặp gỡ tiếp theo giúp con được thăng tiến hơn trong mối tương quan với Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời....

WITH JESUS IN THE NIGHT
I calm my thoughts and breathe gently at the end of this day. I go through my day, especially the encounters I had with each person. Which encounter was more important and why? How did I feel? What impacted me with this meeting? I take note of what I discover and make a point so that the next meetings will help me grow more united to God. Our Father...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao