TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-02-2020

10/02/2020
326

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày mới và xin dâng lên Cha cuộc sống của con với lòng quảng đại cùng hiến dâng. "Trái đất sẽ thêm phần đẹp đẽ hơn nếu nơi đây tràn đầy lòng nhân ái, hiếu khách và đón nhận. Nếu tất cả chúng ta đều chu đáo và quảng đại với những người gặp khó khăn, nếu chúng ta biết cộng tác với một tinh thần cầu tiến và tương hỗ nhau vì lợi ích chung của tất cả mọi người." (ĐGH Phanxicô) Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH "Lắng nghe tiếng khóc của những người di dân". Nguyện xin cho những định kiến của con không giết chết tình yêu mà con có thể trao ban cho tha nhân. Lạy Cha chúng con...   
WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks to God for the new day and live it with generosity and dedication. “The earth will have an even more beautiful face if it manages to be a little richer in humanity, hospitable, and welcoming; if all of us are attentive and generous towards those in difficulty; if we know how to collaborate with a constructive and supportive spirit, for the good of all” (Pope Francis). Offer your day for the intention of the Pope: "Listen to the Migrant’s Cries." May your prejudices not kill the love you can give other people. Our Father...
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Vào thời điểm này trong ngày, hãy chiêm ngắm Trái Tim Đức mẹ Lộ Đức, người đã nói với chúng ta "Ta là Đức Mẹ Vô Nhiễm guyên Tội". Hãy cầu xin Mẹ đưa bạn đến gần hơn với Thánh Tâm Chúa Giê-su, để bạn được nhìn ngắm thế giới bằng lòng trắc ẩn  và đón nhận sứ mạng của Chúa Giê-su. Bạn có cầu nguyện với Mẹ Maria mỗi ngày không? Trong khi bạn tiếp tục thực hiện những quyết tâm trong ngày, hãy lặp lại theo từng nhịp thở: "Mẹ ơi, xin hãy đưa con đến gần bên Con của Mẹ."

WITH JESUS DURING A DAY

At this time of day, put your eyes close to the Heart of Our Lady of Lourdes, who tells us "I am the Immaculate Conception." Ask her to put you close to the Heart of Jesus, to look at the world with compassion and remain committed to the mission of his Son. Do you pray to your Mother Mary every day? Repeat at the rhythm of your breathing: "Mother, put me close to your Son", while you continue to put into practice the resolutions of the day.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hít thở thật sâu và khẽ nhắm mắt lại. Nhìn lại một ngày sống, con nhận biết được những ân sủng con đã lãnh nhận, và dâng lời tạ ơn Chúa vì tất cả. Con tìm kiếm trong trái tim với tất cả nỗi sợ hãi, mất lòng tin, và giận dữ với mọi điều xung quanh. Điều gì đã dẫn con đến những cảm xúc đó? Những điều ấy để lại thông điệp gì cho con? Con xin dâng những trải nghiệm lên Chúa, xin Ngài ôm ấp con trong tình yêu thương của Ngài. Con sẽ viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a deep breath and close your eyes. Look at the day, acknowledge any special graces you received and give thanks to God for them. Search your heart for those feelings of fear, distrust and anger that surrounded you today. What caused these feelings? What message did they leave within you? Offer the experience to God and ask him to embrace you in his love. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary...

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.