TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/05/2023

08/05/2023
344
 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới và đón chào những gì sắp xảy đến trong ngày sống này. Xin cho trái tim con được mở ra với Chúa, và con sẽ nói với Ngài rằng hãy tin tưởng nơi con cho sứ mạng hòa bình của Ngài. Xin cho Lời Ngài được ở lại trong con. "Thầy ban cho anh em bình an của Thầy" (Ga 14, 27-31). Lạy Chúa, xin soi sáng để con biết nhận ra những khoảnh khắc, nơi chốn, con người nào dẫn con đến với Ngài và giúp con lan toả bình an của Ngài đến cho người khác. Xin cho con biết dấn thân nhận lấy và trao ban bình an của Chúa như là "một cuộc đối thoại của con tim và tâm hồn" (ĐTC Phanxicô). Con xin dâng ngày sống này cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, đặc biệt là Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể và cho giới trẻ, những người sẵn sàng đem những đặc sủng riêng của mình để phục vụ cho nhu cầu của thế giới này. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks for the new day and welcome what it brings to you. Open your heart to the Lord, and tell Him that he can count on you for His mission of peace. Let His word rest inside you. "My peace I give to you" (Jn 14:27-31). Ask for the light of the Lord that He shows you the moments, places, and people that lead you to Him and help you bring His peace to others. Make a commitment to receive and give His peace "which is a conversation of the heart and soul" (Pope Francis). Offer this day for the church movements and groups. Pray especially for the Eucharistic Youth Movement and for the many young people who are ready to put their own charisms at the service of the needs of the world. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Trong sự thinh lặng, con lắng nghe lời ĐTC Phanxicô: "Đặc sủng nơi chúng ta thuộc về phải ngày càng được đào sâu, và chúng ta phải luôn phản tỉnh cùng nhau để hiện thực hóa đặc sủng này trong mọi hoàn cảnh sống. Để làm được điều này, chúng ta cần phải hết sức ngoan ngoãn và khiêm tốn để nhận ra những giới hạn của mình và chấp nhận sự thay đổi trong cách suy nghĩ cũng như cách hoạt động đã lỗi thời của mình. Chúng ta cũng phải chấp nhận những phương thức tông đồ xưa cũ không còn hiệu quả hay những kiểu cách tổ chức đời sống nội tâm không thỏa đáng hoặc thậm chí có hại của chúng ta.” Cộng đoàn tông đồ của con chống lại sự đổi thay như thế nào? Lạy Chúa, xin ban cho con ơn phân định.

WITH JESUS DURING THE DAY

In a moment of rest, I listen to Pope Francis who says to us "“the charism to which we belong must be deepened more and more, and we must always reflect together in order to incarnate it in the new situations in which we live. To do this, great docility and humility are required of us to recognize our limits and accept the change in our outdated ways of thinking and doing things. We must also accept our outdated methods of apostolate that are no longer effective or our forms of organization of the inner life that have proved inadequate or even harmful." How much does my apostolic community resist change? I ask for the gift of discernment.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu, giờ đây con xin dâng lên Ngài lời cảm tạ cho ngày sống vừa trải qua của con. Lời Chúa rằng: "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy" đánh động trái tim con, và con tự hỏi: liệu con đã sống ngày này với con tim trong sự bình an của Ngài hay chưa? Lạy Chúa, xin cho con nên khí cụ bình an và hoà thuận của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord Jesus, here before you I go over my day and I give you thanks for my life. Your words "My peace I leave you, and my peace I give you" return to my heart and I ask myself: have I lived this day with your peace in my heart? Lord, make of me an instrument of your peace and harmony. Hail Mary.