TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-09

08/09/2019
40
 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con cảm tạ Cha, vì ngày mới Cha đã ban cho con, cùng vô vàn những cơ hội nho nhỏ để con làm những điều tốt lành. Cha ơi, xin giúp con sống theo thánh ý của Cha, nhưng đừng để con vượt ra khỏi những lề lối thường ngày. Xin cho con luôn tìm kiếm sự vâng phục theo thánh ý Cha bằng tình yêu của con, ghi nhớ hết thẩy những điều tốt lành và sự cần thiết để con được nhận thấy mọi người là con cái của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING
Thank you, Lord, for the new day you have given me, with the countless little opportunities I have to do good. Lord, help me to live by your commands but never letting myself do so out of routine. May I always seek to obey your commands with love, keeping in mind the greater good of all and the need to see others as children of God. I offer this day for the Pope's intention for this month. Our Father...
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, Ngài luôn muốn chúng ta được hạnh phúc và tròn đầy, không bao giờ bỏ mặc chúng ta theo số phận của chính mình.
Con trao dâng cho Chúa mọi phút giây trong ngày sống của con, mọi người chung quanh con, những người mà con vẫn duy trì gặp gỡ, những mối bận tâm và cả khao khát nơi trái tim con. Lạy Chúa, Chúa biết con hơn chính con, Chúa biết con thực sự cần gì và Người sẽ ra tay kịp thời, không phải sớm hay muộn, mà là đúng lúc. Con tín thác vào sự quan phòng của Chúa và tình yêu vô điều kiện của Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY
God is always our loving Father who wants to see us happy and fulfilled and will never abandon us to our own fate. I entrust to the Lord every moment of my day, the people around me, those I will still encounter, my concerns and the desires of my heart. God, who knows me better than myself, knows what I really need and will act on time, not before or after, but at the right time. I trust in your providence, Lord, and your unconditional love.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con hít thở thật sâu và tĩnh lặng. Con nhìn lại một ngày đã qua. Con có cảm thấy băn khoăn lo lắng trong những công việc bổn phận của mình? Con có trải qua cảm giác buồn chán, sợ hãi hay bồn chồn không? Con có làm tổn thương ai đó bằng cách này hay cách khác trong khi con giao tiếp với họ không? Con lưu tâm những điều con mới khám phá được. Con cầu xin Chúa giúp con chống lại những thái độ tiêu cực bằng cách hành động ngược lại khi trạng thái ấy xảy đến, và xin cho con mong đợi niềm hy vọng vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
I take a deep breath and remain in silence. I examine the day that has passed. Did I feel anxiety or worry in my duties? Did I experience states of boredom, fear or restlessness? Did I hurt others in the way I interacted with them? I take note of anything I discover. I ask God to help combat these negative states by doing just the opposite when I feel them. May I look forward to the hope of tomorrow! Our Father...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao