TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-09

07/09/2019
144

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con bắt đầu ngày Chúa Nhật với lòng biết ơn vì những điều con đã nhận được trong tuần qua. Cha ơi, con có trở nên trung thành, ngay thẳng và chân thật trong thế giới mà con đang dựng xây không? Con có chối bỏ trách nhiệm hay tránh né những công việc dường như khó khăn với con? Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng mọi việc làm trong ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE MORNING
I start this Sunday in graditude for all that I have been given this past week. Lord, am I being honest, fair, true in the world I am “building”? Do I avoid taking on responsibilities or tasks that seem difficult to me? Through Mary's intercession, I offer all my works from this day for the Pope's intention for this month. Hail Mary...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Hồi tâm mỗi ngày đưa con đến gần Chúa hơn. Bởi việc đó dạy con suy ngẫm về những điều Chúa nói với con và trái tim con được mở ra để thông hiểu. Tìm kiếm Thiên Chúa nghĩa là con phải dừng lại để lắng nghe. Nghĩa là có đôi lúc con phải kiềm chế nói ra những lời cầu nguyện của mình, liệt kê những lời khẩn cầu, những lời than vãn hay thậm chí là những lời ngợi ca. Đó chính là trong thinh lặng mà Thiên Chúa đã nói.
Con cần ít là vài phút trong ngày để suy ngẫm về Chúa, đọc Lời Chúa và để Chúa nói với con.


WITH JESUS DURING A DAY
Daily meditation brings me closer to God, because it teaches me to ponder what the Lord says to me and open my heart to understanding. To seek God means that I must stop to listen. This means at times I must refrain from speaking in my prayers, listing my requests, laments or even my praises. It is in silence that God speaks. I need to take at least a few minutes of my day to think about God, read his Word, and let him speak.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào khoảnh khắc cuối ngày, con lắng đọng mọi cảm xúc và lắng nghe. Hôm nay, những cuộc đối thoại của con thế nào? Con đã sửa lại ánh nhìn của mình hay chưa? Con đã giải quyết những rắc rối như thế nào? Con sẽ ghi chú lại mọi thứ mà con khám phá được. Ngày mai, con quyết tâm duy trì hòa bình và sự hân hoan trong trái tim con. Lạy Cha chúng con ở trên trời....

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day I calm my senses and listen. How were my conversations today? What did I fix my gaze on? How did I respond to troublesome situations? I take note of anything I discover. Tomorrow, I resolve maintain peace and joy within my the heart. Our Father...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao