TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-11

08/11/2019
135

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lời cầu nguyện đầu ngày với tâm tình biết ơn, con chỉ là tạo vật có giới hạn riêng mình, nhưng con biết ơn vì Cha luôn yêu con. Bằng sự khiêm nhường có được, con tìm ra những suy nghĩ, lời nói và hành động tách con ra khỏi Cha và những người thân cận. Xin cho con biết tin tưởng vào tình yêu vô bờ và lòng thương xót của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải giữa các dân tộc ở vùng Cận Đông, theo ý mong mỏi của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin my prayer this day by acknowledging that I am a limited creature, but thankful that God still has so much love for me. With humility, I try to identify concrete thoughts, words, actions and omissions that separate me from God and separate me from my neighbor. Help me to trust in God’s infinite and merciful love. I offer my prayers on this day for dialogue and reconciliation among the peoples of the Near East, as the Holy Father asks us to pray for this month. Our Father...
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hiểu biết bản thân giúp con hiểu cách sống và hành động của mình.
Lạy Chúa, xin giúp con đưa ra những quyết định đúng đắn, để con hiểu được những biến cố và mọi vấn đề xảy ra trong suốt cuộc đời con. Những kinh nghiệm này giúp con trở thành một người đáng tin cậy và tự tin hơn. Nhận ra điểm mạnh điểm yếu của bản thân cũng giúp con học biết chấp nhận mình và người khác, nhờ đó giúp con thăng tiến trong các mối tương quan. Xin cho con luôn biết tìm kiếm dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, để biết chính con và để bản thân con được ánh sáng của thần khí chiếu soi trong suốt cuộc đời.

WITH JESUS DURING A DAY

Self-knowledge helps me understand my way of being and acting. Help me, Lord, to make the right decisions, to understand the situations and problems that may arise throughout my life. These experiences makes me a more authentic and confident person. Looking within and recognizing my strengths and weaknesses, I accept myself and others better, and this helps me develop my relationships. May I seek, in the light of the Holy Spirit, to know my true self and to let myself be enlightened by divine action in my life.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại đôi chút vào cuối ngày. Con tạ ơn những con người, cảnh vật và mọi khoảnh khắc của ngày sống. Những cuộc gặp gỡ của con với những người thân cận như thế nào? Con có nhớ điều gì khiến con lo âu phiền muộn không? Con có ganh ghét hay không thể tha thứ cho ai đó không? Con nhìn vào tâm hồn mình, và buông bỏ những thứ làm trái tim con tổn thương. Con chú ý đến những điều con khám phá được và dâng lên cho Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT

I pause at the end of the day. I am grateful for the people, the places, and the moments of today. How were the encounters with my neighbor? Do I remember one that caused me unrest or annoyance? Do I feel a grudge or an inability to forgive? I look inside my heart and set it free from what is harmful. I take note of what I discover and give it to God. Our Father...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.