TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-09

06/09/2019
184

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Bài Tin Mừng hôm nay cảnh báo về mối nguy hại có thể xảy ra của việc tuân theo những chuẩn mực truyền thống một cách mù quáng và vô nghĩa. Cha ơi, đôi khi con rơi vào cơn cám dỗ vì ước muốn mình trở nên hoàn hảo trước mặt người khác, và từ đó dần bước xa Cha. Xin Cha ban ơn cho con kiên định và chân thực, để những gì con làm trong ngày hôm nay tôn vinh danh Cha hơn. Con dâng ngày hôm nay, cầu nguyện trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, xin cho các nhà chính trị gia, các nhà khoa học và kinh tế biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển cả và đại dương. Sáng Danh Đức Chúa Cha......
WITH JESUS IN THE MORNING
Today's Gospel warns of the risks of following norms and traditions blindly or meaninglessly. Sometimes I fall into the temptation of wanting to look good in front of others and end up further away from you, Lord. I ask you for the grace of consistency and authenticity, and may all that I do today be for your glory. I offer this day praying in union with Pope Francis that politicians, scientists and economists work together to protect the world’s seas and oceans. Glory Be...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Chúa ơi, xin đừng để nỗi buồn phiền choán lấy tâm trí con hôm nay. Con luôn nhớ rằng con được sinh ra để trở nên con người của niềm vui! Chính vì lẽ đó, xin cho rất cả mọi lời con thốt ra đều trở nên tích cực và là nguồn động viên khích lệ mọi người. Xin cho mọi hành động của con trở nên như của lễ dâng Chúa - Đấng hằng yêu thương săn sóc con. Con mở rộng trái tim mình để đón nhận tình yêu ấy, và tạ ơn Chúa, vì món quà của đời sống con.

WITH JESUS DURING A DAY
Today, may I not let sadness overcome my mind. I remember that I was born to be a person of joy! Therefore, may all the words I speak today be positive and encouraging. May all my actions be as an offering to God who loves me and cares for me. I open my heart to receive this love and thank you, Lord, for the gift of my life.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào giây phút cuối ngày, con dừng lại trong thinh lặng để xét lại tâm hồn mình. Có những cảm xúc nào thúc đẩy hành động của con trong ngày hôm nay? Đó có phải là sự buồn chán, niềm vui, hy vọng hay sự tin tưởng? Những lời nói, hành động của con đối với mọi người xung quanh thế nào? Con có cần hỏi xin sự tha thứ từ ai đó hay không? Con xin dâng lên Chúa mọi việc đã xảy ra hôm nay và mong một sự khởi đầu mới cho ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời....

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day I pause in silence to review the day and my heart. What feelings moved my actions today? Was it boredom, joy, hope, or trust? How were my words or actions to my neighbor? Do I need to ask for forgiveness? I surrender to God what has transpired and look forward to starting a new day. Our Father...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao