​​​​​​​TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/02/2024

06/02/2024
144

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/02/2024
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Với Tình Yêu
Con tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay và vì lời mời gọi để con trở thành khí cụ của Ngài trong những phận sự cùng những cuộc gặp gỡ đang chờ đợi con. "Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta" (Mc 7,6). Lạy Chúa, xin cho con biết tìm kiếm món quà là sự hiểu biết sâu sắc hơn về Chúa Giêsu, không chỉ để nghe lời Ngài mà còn để hiểu Trái tim Ngài, cách hành động và yêu thương của Ngài, để con được thấm nhuần và uốn nắn bởi tình yêu của Ngài. Xin cho con có khả năng làm những điều giống như mọi ngày nhưng theo cách yêu thương hơn như Chúa Giêsu đã làm. Con xin dâng lời cầu nguyện cùng với ĐTC Phanxicô để những người đang hấp hối cũng cảm nhận được sự hiện diện yêu thương này từ những người xung quanh và từ Chúa Giêsu. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
            With Love
Give thanks to God for this day and for inviting you to be His instrument in the tasks and encounters that await you. "These people honor me with their lips, but their heart is far from me" (Mark 7:6). Seek the gift of a deeper knowledge of Jesus. Not just to hear His word but to understand His Heart, His way of acting and loving, allowing yourself to be infected and shaped by His love. May you be capable of doing the same things, but in a more loving way, as Jesus would do. Pray, with Pope Francis, that the terminally ill also feel this loving presence from those around them and from Jesus. Our Father.  
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Nói không với văn hóa vứt bỏ
Con nghỉ ngơi trong giây lát và lắng nghe lời Chúa Giêsu nói vơi con thông qua ĐTC Phanxicô. "Một xã hội xứng đáng được gọi là ‘văn minh’ nếu nó phát triển được kháng thể chống lại nền văn hóa vứt bỏ; nếu nó thừa nhận giá trị vô hình của sự sống con người; nếu tinh thần đoàn kết được thực hành và bảo vệ một cách tích cực như là nền tảng của sự chung sống." Con đối xử với những người có thể bị coi như những cá thể 'kém năng suất' như thế nào? Sáng danh...

WITH JESUS DURING THE DAY
            No to the Throwaway Culture
Pause in your tasks and listen to what Jesus tells you through Pope Francis. "A society deserves to be called 'civilized' if it develops antibodies against the throwaway culture; if it recognizes the intangible value of human life; if solidarity is actively practiced and safeguarded as the foundation of coexistence." How is your treatment of those who may be perceived as "less productive" individuals? Glory Be.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Khép lại một ngày của con
Con nhớ lại ngày sống của mình và để bản thân chìm sâu trong sự thinh lặng. Tạ ơn Chúa vì mỗi ân sủng đặc biệt con đã nhận được hôm nay. Những ước muốn nào thúc đẩy con trong ngày? Chính lòng khao khát là động lực thúc đẩy con hành động. Lạy Chúa, xin cho con biết thừa nhận những ham muốn đã cản trở con đến gần Ngài. Con xin dâng lên Ngài những ước muốn đó để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Con ghi lại những ước muốn cho ngày mai. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
            Closing Your Day
Gather your day and create inner silence. Give thanks for any particular grace you have received today. What desires have moved you today? Desires are what propel you into action. Acknowledge the desires that have been obstacles to your friendship with Jesus. Offer them to the Lord for His evangelization. What purpose do you want to fulfill tomorrow? Make a note of that purpose. Hail Mary