​​​​​​​TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/10/2023

04/10/2023
204

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
            Bình minh
Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha. Con nhắm mắt lại, lắng đọng tâm hồn và gặp gỡ Chúa. Xin cho con nhận biết kế hoạch tuyệt vời mà Chúa dành cho con để con ý thức được rằng con là kho báu của Chúa, là đứa con thơ, là môn đệ, là người được chọn và là một thành viên trong Giáo Hội của Ngài. Đối với Ngài, con quý giá là thế nhưng liệu con có đang sống như một chi thể khỏe mạnh và phát triển trong ân sủng của Ngài không? Hay con là một chi thể chết, không sinh hoa trái vì chọn sống xa ân sủng của Ngài? Chúa ơi, xin cho tất cả mọi thành viên trong Giáo Hội được hiệp nhất trong ân sủng Chúa, có thể cùng nhau bước đi để làm cho Giáo Hội trở thành một cơ thể sống động, tỏa sáng tình yêu Thiên Chúa cho toàn thế giới. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
            Dawn
Offer the day and join the Holy Father's prayer intention. God has great plans for you today. Close your eyes, place yourself in front of a tabernacle... Be silent. Offer the day. You are a treasure of God, a child, a disciple, a chosen one, a member of his Church. Are you a living, healthy member, living in the grace of God, or are you dead, lacking the life of grace, destined for death? Pray for the Church, that all its members, united by grace, may walk together to make the Church a living body that radiates the Love of God to the whole world. Our Father 
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Con dành thời gian để lắng lòng mình lại, hít thở thật sâu và lặp lại: Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Ngài. Này đây tôi tớ Ngài, Ngài muốn con làm chi? “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,35-38). Lạy Chúa, Giáo Hội luôn luôn cần những người thợ gặt là những linh mục nhiệt thành, xin Chúa sai những linh mục thánh thiện, nhiệt thành đến chăm sóc Giáo Hội của Ngài. Và Chúa ơi, Giáo Hội hiệp hành của chúng con hôm nay cũng rất cần sự đồng hành, hiệp nhất của anh chị em Ki-tô hữu để đem Chúa đến mọi nơi. Xin cho con được vững tin và quảng đại để hỏi Chúa rằng: Lạy Chúa, Ngài cần gì? Ngài muốn con làm gì?

WITH JESUS DURING THE DAY

            Workers for the vineyard
"The harvest is plentiful, but the laborers are few; pray therefore the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Set out on your journey" (Mt 9:35-38) Take a moment to gather yourself.. Take a deep breath and repeat: Jesus I love you, here I am. What do you want from me? The Church needs priests. Ask God to send holy priests to his Church. And more than ever the synodal Church needs the laity to bring its work to the people. Pray, trust and fill yourself with generosity to ask the Lord: Jesus, what do you want me to do? What do you need? 
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Con dành những giờ phút cuối ngày để giữ tĩnh lặng trong tâm hồn. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì đã cho con nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của con. Xin tha thứ cho con mỗi khi con chưa thể tỏ lòng thương xót với anh chị em trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi làm việc và nơi Giáo Hội. Thân lạy Chúa! Xin Thánh Faustina cầu bầu cho con tiến sâu hơn đến Lòng Thương Xót Chúa và sống hiệp hành trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
            Take some time to quiet your soul. Thank you, Lord, for letting me be aware of your love and let me live under your presence. Forgive me if I was not able to show mercy for people in my family, community, job and Church. O Lord. may Saint Faustina help us join in your mercy to live synodality with the strength of the Holy Spirit! Hail Mary.