TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/04/2021

05/04/2021
276

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con tỉnh giấc trong niềm vui Chúa Phục Sinh. Chúa Giê-su Phục sinh nói với các phụ nữ ở đền thờ: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”(Mt 28,8-15). Lạy Chúa, xin cho con biết can đảm đón nhận Chúa Giêsu trong tâm hồn và trong cuộc sống của con. Bất cứ ai đánh bại sự chết, chiến thắng sự thờ ơ, hay cả những ai đón nhận tha nhân với sự bình đẳng, đều là hiện thân của tình yêu. Sự Phục Sinh được sống trong những cử chỉ yêu thương. Xin Chúa Phục Sinh cho con biết cất lên tiếng nói của mình và cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha Phanxicô cho các quyền cơ bản của con người, đặc biệt là các quyền của phụ nữ. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
We wake up in the joy of the Resurrection. The risen Jesus said to the women at the tomb: “Do not be afraid: go tell my brothers to go to Galilee; there they will see me” (Matthew 28:8-15). Let us not be afraid to receive Jesus in our hearts and in our lives. Whoever defeats death, conquers indifference. Whoever receives everyone with equality embodies love. The Resurrection is lived in gestures of love. Let us raise our voices and pray together with Pope Francis for the fundamental rights of humanity, especially those rights of women. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và ban sự sống cho con. Giáo hội đã nhắc lại từ thuở sơ khai: "Chúa Kitô đã sống lại!" Và qua Bí tích Rửa tội, con cũng đã sống lại, con trải qua sự chết để đến với sự sống. Con làm chứng điều gì về tình yêu thương của Chúa Giêsu cho anh chị em của mình? Loan báo, ca ngợi và reo hò lên trong niềm vui. Niềm hy vọng của con đang sống lại! Vương quốc của Thiên Chúa soi sáng tâm hồn con. Nguyện xin Chúa cho con biết đổi mới quyết tâm của mình.

WITH JESUS DURING A DAY
Christ conquered death and gave us life. The Church has repeated from day one: "Christ is risen!" And, in Him, through Baptism, we too have risen, we have passed from death to life. What witness of Christ’s love do we give to our brothers and sisters? Announce, sing and shout with joy. Our hope is alive! The kingdom of God illuminates our hearts. Let's renew our resolutions.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào buổi chiều, con tận dụng cơ hội để hòa vào không gian tĩnh lặng của thiên nhiên, buông bỏ bớt những hoạt động trong giây lát, đồng thời tập trung vào những trải nghiệm cá nhân. Điều gì là trung tâm trong ngày hôm nay của con? Con có tập trung vào người khác hay chính bản thân con không? Con có thể hiện được thái độ yêu thương của Chúa Giêsu đối với anh chị em của mình không? Tin Mừng mời gọi con hướng ánh nhìn đến những người nhỏ bé, để qua đó con biết sắp xếp cử chỉ của lòng thương xót và biết hành động để làm dịu đi những đau khổ của họ. Con có thể giúp đỡ cho ai. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho con ánh sáng và ân điển để con biết khởi động ngày mai tươi mới hơn. Kính mừng Maria ...

WITH JESUS IN THE NIGHT
This afternoon, take the opportunity to enter into the silence of nature. Abandon for a moment your activity and appreciate what you are experiencing. What was the center of your day? Were you focused on others or yourself? Were you able to embody the loving attitude of Jesus towards your brothers and sisters? The Gospel invites you to turn your gaze to the little ones, to set compassion in motion and to work to alleviate their sufferings. To whom can you bring your helping hand. Ask the Spirit for Light and grace to start fresh tomorrow. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.