TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/02/2024

04/02/2024
158

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/02/2024
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Chữa lành nhờ Lòng Thương Xót
Hôm nay, con bắt đầu ngày mới bằng cách bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc sống và biết ơn với tất cả những niềm vui cũng như những nỗi buồn và đau khổ mà con gặp phải. "Và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi" (Mc 6,56). Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận những vết thương của mình để con có thể nhận ra và cảm nhận rằng con đã được chữa lành bởi lòng thương xót vô biên của Chúa. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐTC trong tháng này: Xin cho những người đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời, cùng với gia đình của họ, luôn nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết, cả về thể chất lẫn tinh thần. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
            Healing through Mercy
Today, begin your day by expressing gratitude for your life and for everything you have experienced: all the joys, but also all the sorrows and sufferings. "And all who touch him are healed" (Mark 6:56). Today, strive to acknowledge your wounds so that you too can know and feel that you have been healed by the infinite mercy of God. Dedicate your day to the Pope's prayer intention for this month: that those in the terminal phase of their lives, along with their families, may always receive the necessary care and support, both physical and spiritual. Our Father.  
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Một khoảng lặng cùng Chúa Giê-su
Trước khi tiếp tục các công việc trong ngày của mình, con dành một khoảng lặng để đến với Chúa Giêsu và lắng nghe chia sẻ từ ĐTC: “Bối cảnh văn hóa xã hội hiện tại đang dần dần làm xói mòn nhận thức về những gì làm cho sự sống con người trở nên quý giá. Quả thực, nó ngày càng được đánh giá dựa trên tính hiệu quả và hữu ích của nó, đến mức coi “những mạng sống bị vứt bỏ” hay “những mạng sống không xứng đáng” là những mạng sống không đáp ứng được tiêu chí này. Trong tình trạng đánh mất các giá trị đích thực này, các nghĩa vụ không thể thương lượng của tình liên đới và tình huynh đệ nhân bản và Kitô giáo đang bị thiếu.” Con đã có thái độ gì đối với những người vì bệnh tật mà không đáp ứng được kỳ vọng, hoặc không đáp ứng được các tiêu chuẩn? Sáng danh...

WITH JESUS DURING THE DAY
            A Pause with Jesus
Before resuming the tasks of your day, pause with Jesus and listen to what the Pope says: "The current socio-cultural context is progressively eroding the awareness of what makes human life precious. Indeed, it is increasingly evaluated based on its efficiency and usefulness, to the point of considering 'discarded lives' or 'unworthy lives' those that do not meet this criterion. In this situation of loss of authentic values, the non-negotiable duties of solidarity and human and Christian brotherhood are missing." What is your attitude towards those who, due to illness, do not meet expectations, or do not fulfill standards? Glory Be.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Ngày sống của con
Mỗi ngày đều có sự khởi đầu, quá trình và kết thúc. Con nhận thức được cuộc hành trình này. Con cảm thấy như thế nào vào mỗi buổi sáng sớm? Con hồi tâm và nhớ lại những thay đổi mà con đã trải qua trong ngày sống. Liệu con có nhận ra được nguồn gốc của những thay đổi này không? Lạy Chúa, xin dạy con học cách nhận ra những cảm xúc của mình và nhìn xem chúng dẫn con đến đâu, để con ngày càng được tự do hơn và đi xa hơn trên hành trình mỗi ngày sống. Con xin dâng lên Chúa mọi điều trong ngày sống của con hôm nay. Kính mừng Maria....

WITH JESUS IN THE NIGHT
            My Day
Each day has a beginning, a process, and an end. You are aware of this journey. What feelings did you have in the early hours of the morning? Reflect on the changes you have experienced throughout the day. Can you recognize the origin of these changes? If you learn to recognize your feelings and see where they lead you, you can be more free and gain distance. Offer the Lord everything you have lived today. Hail Mary