TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/02/2023

03/02/2023
476
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/02/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong khoảnh khắc đầu tiên của buổi sáng, Chúa Giêsu mời gọi con ở lại với Ngài, để Ngài có thể nói chuyện với anh chị em thông qua con. “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút... Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt”. (Mc 6, 30-34). Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã tỏ bày lòng thương xót với con ngay cả lúc con có ít thời gian cho chính mình. Thời gian dành cho người khác sẽ khiến trái tim con được nghỉ ngơi thậm chí khiến cơ thể con mệt mỏi rã rời. Cùng Chúa đồng hành, con lên kế hoạch cho ngày sống. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

In this first moment of the morning, Jesus invites you to be with him so that later He can communicate through you to your brothers and sisters. "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while... When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd." (Mk 6:30-34). Give thanks for the mission of compassion that Jesus shares with you even when you have little time for yourself. The time given for others will rest your heart even if you find your body is tired. Plan your journey with the Lord in mind. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành một chút thời gian tĩnh lặng và nghỉ ngơi. Ước mơ và mong muốn của con là gì? Ước mơ của Chúa Giê-su là đến với mọi người thông qua các cộng đoàn để trao ban sự sống dồi dào của Ngài. Công việc của mỗi người đều cần thiết. Mọi người đều có thể đóng góp cho điều này. “Hội đồng Mục vụ giáo xứ cần thiết biết bao! Một cha xứ không thể hướng dẫn giáo xứ nếu không có Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Mục đích của Hội đồng này không phải là tổ chức cộng đoàn mà chủ yếu là truyền giáo đến với mọi người” (ĐGH Phanxicô). Con dâng lời cầu nguyện cho các giáo xứ có thể quy tụ mọi người để thực hiện ước mơ của Chúa Giêsu.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment of stillness and rest. What are your main dreams and desires? Jesus' dream is to reach out to everyone through His communities to share His life in abundance. The work of each person is necessary. Everyone can contribute to this end. “How necessary are pastoral councils! A parish priest cannot guide the parish without the Pastoral Council. The purpose of this Council will not be primarily the ecclesial organization but the missionary dream of reaching everyone” (Pope Francis). Pray that parishes fulfill Jesus' dream of involving everyone.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm kiếm bình yên trong giây phút cuối ngày này. Con đã trải qua các cuộc gặp gỡ và những biến cố trong ngày sống như thế nào? Cuộc sống hàng ngày của con là nơi gặp gỡ với Chúa và với anh chị em con. Đó là bàn thờ để con dâng mình và làm việc cho Nước Trời. Con có cố gắng tôn trọng và giúp đỡ anh chị em mình không? Con đã hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này chưa? Xin Chúa thứ tha vì con đã có thể làm tốt hơn và đưa ra quyết tâm làm việc vào ngày mai. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find calm in this ending day. How has it been? How did you experience its meetings and events? Your daily life is the meeting place with God and with brothers and sisters. It is the altar to offer yourself on and work for the Kingdom. Did you try to be respectful and give help to your brothers and sisters? Did you take into account the prayer intention of the month? Ask for forgivness for what you could do better and make a resolution to work tomorrow for your community. Hail Mary.