TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/10/2023

02/10/2023
398

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/10/2023
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
            Lắng nghe.
Con khởi đầu ngày mới trong tâm tình tạ ơn về những ân sủng Cha đã thương ban và mở lòng đón nhận thánh ý Cha. Giáo Hội đang cần đến con. Thượng Hội Đồng thể hiện cách thức mà Chúa Thánh Thần canh tân Hội Thánh, đó là cùng nhau lắng nghe điều Thiên Chúa muốn nói với dân Người. Cha ơi, xin Cha giúp con lắng nghe và khám phá ra điều Cha muốn nói với con qua cầu nguyện, qua những hành động của mọi người con gặp hôm nay. Con lặp lại trong ngày rằng: Lạy Cha, xin Cha ban cho con một trái tim biết lắng nghe, luôn nhắc nhở mình về ý muốn của Cha, và nhận ra bàn tay Cha đang làm việc trong đời con. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
            Listen
Start a new day. Be grateful for all the gifts God has given you and open yourself up to God's action. The Church depends on you. Synodality represents the way by which the Church can be renewed by the action of the Holy Spirit, listening together to what God has to say to his people. What does God want to tell you today? Discover it in prayer, in the actions of those who you see today. Repeat during the day: Lord, give me an attitude of listening. What do you want me to do? Recognize God's action in your life. Our Father 
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Đến tất cả mọi người.
Qua Tin Mừng, con nhận thấy cách thức Chúa Giêsu hướng đến với mọi người. Ngài quy tụ dân Ngài. "Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." (Lc 19,10) Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu đã chỉ cho con thấy rằng: Không một ai bị loại trừ khỏi kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Con cần làm gì để mang Chúa Giêsu đến với những nơi chưa nhận biết Ngài? Con đã hy sinh thời gian của mình chưa? Hay con giới hạn bản thân mình trong những sự trợ giúp không đáng kể? Làm thế nào con có thể cộng tác vào sứ mạng đem lòng thương xót Chúa đến với thế giới?

WITH JESUS DURING THE DAY
           To all
We see throughout the Gospels how Jesus reaches out to all. He gathers his people together. "The Son of Man did not come to lose men, but to save them." (Lk 19,10) Jesus' whole life teaches us that no one is excluded from the plan of salvation. What do I do to bring Jesus to the peripheries? Do I dedicate my time? Do I limit myself to minimally help? How do I get involved in this mission of compassion for the world?
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Sau một ngày làm việc hăng say, giờ đây, con tìm một nơi yên tĩnh, lắng đọng tâm hồn để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, và biết ơn Ngài. Hôm nay, Chúa đã nói với con như thế nào? Con có nghe thấy tiếng thì thầm của Ngài giữa vô vàn âm thanh náo động khác không? Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lúc con chẳng lắng nghe lời Ngài. Con sẽ sẵn sàng để ngày mai con có thể nhận biết tiếng Ngài hơn. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
            Find a quiet place to feel thankful. Try to recognize the places God is in your life. How did God talk to you today? Did you listen to His voice among other voices? Feel sorry for the moments when you could have followed his Words. Be ready so tomorrow you could be more aware of his Voice. Hail Mary.