TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/12/2023

30/11/2023
152

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/12/2023
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

            Ngày cầu nguyện cho ý chỉ của ĐTC
Các dấu chỉ
Con tạ ơn vì một ngày mới đến. "Khi thấy những điều đó xảy ra, thì anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần." (Lc 21,31) Con người nào, nơi chốn nào hay sự kiện nào là dấu chỉ của Nước Trời giữa đời con? Con tạ ơn và tự hỏi mình, làm sao để con nên chứng tá cho niềm hoan lạc đã giúp con cảm nếm trước hạnh phúc được chào đón và khích lệ ở Nước Trời. Con xin dâng ngày sống cho ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng này, để người khuyết tật luôn được mọi người chung quanh rộng tay nâng đỡ. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
            Monthly Day of Prayer for Prayer Intention
Signs
Give thanks for the day that is just beginning. "When you see these things happening, know that the Kingdom of God is at hand" (Lk 21:31). What people, places, or events are signs of the Kingdom in your life? Give thanks and ask yourself how you can give witness to this joy that reveals to us a little of the welcoming and encouraging embrace that dwells in the Kingdom. Make your offering for the prayer intention of Pope Francis for this month, that people with disabilities may never lack the embrace of those around them. Our Father
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Thách thức mới 
Con tạm dừng một chút và nghỉ ngơi trong Chúa. Vào ngày đầu tiên của Tháng Mười Hai, con đón nhận ý chỉ cầu nguyện của ĐTC: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ. ĐTC Phanxicô nhắc nhở rằng "trong Hội Thánh (cũng như trong tương quan với anh chị em khuyết tật), không có 'chúng tôi' hay 'họ', nhưng chỉ có 'chúng ta' với Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm, nơi mỗi người đều có những tài năng và giới hạn của riêng mình." Con gìn giữ điều này trong lòng suốt thời gian còn lại trong ngày.

WITH JESUS DURING THE DAY
            New challenge
Pause for a moment and rest with the Lord. On this first day of December, we are given the Pope's prayer intention for this month: let us pray that people with disabilities be at the center of society's attention, and that institutions promote inclusion, and programs that value their active participation. Pope Francis reminds us that "in the Church (also in relation to disability), there is not an us and a them, but a single us with Jesus Christ at the center, where each carries his or her own gifts and limits." Carry this in your heart for the rest of your day
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Viên ngọc quý 
Con dành một khoảnh khắc để nhìn lại ngày sống và tạ ơn Chúa, là tác giả của mọi điều thiện hảo mà con có và con là. Con có nhận ra mình thật là quý giá trong mắt Chúa? Con có nhìn anh chị em như viên ngọc quý với nhiều giá trị tốt đẹp? Con có dốc sức tìm kiếm viên ngọc quý mà chính con hay anh chị em con đều có trong mình? Nếu không, xin Chúa thứ tha cho con. Con sẽ bắt đầu ngày mai với một thái độ mới. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
            The pearl
Take a moment to review your day and thank God the author of all the good that you are and have. Do you recognize yourself as valuable in the eyes of the Lord? Do you look at yourself as He sees you? Do you see your neighbor as a Pearl of great value? Do you make the effort to find this pearl that you and others have inside? If not, ask for forgiveness and start tomorrow with a new disposition. Hail Mary.