Kinh nguyện trong dịch bệnh do Virus Corona

15/02/2020
10612

Kinh nguyện trong dịch bệnh do Virus Corona

của Hội Đồng Giám Mục Philippines


Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, / chúng con đến với Cha trong cơn khốn khó, / để xin Cha gìn giữ khỏi Virus Corona, / đang cướp đi bao sinh mạng và ảnh hưởng đến biết bao người./

Chúng con xin Cha ban ơn cho những người đảm trách / tìm hiểu bản chất và nguồn gốc của loại virus này, / cùng dịch bệnh nó gây ra, / cũng như sự bùng phát lây lan dữ dội của nó./

Xin Cha dẫn dắt bàn tay và khối óc của các chuyên gia y tế, / để họ biết chăm sóc các bệnh nhân bằng khả năng và lòng nhân ái./

Xin Cha hướng dẫn các chính phủ và cơ quan tư nhân / có nhiệm vụ tìm ra phương dược và giải pháp cho nạn dịch này./

Chúng con cầu cho những người đang đau khổ vì dịch bệnh, / xin cho họ sớm phục hồi sức khỏe./

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, / Chúa chúng con, / Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, / hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. / Amen.