Đức TGM Leopoldo Girelli mang dây Pallium cho Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

16/08/2017
3621



Đức TGM Leopoldo Girelli mang dây Pallium cho Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

Trong Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bế Mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 vào ngày 15.8.2017, Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam đã mang dây Pallium cho Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh.

Dây Pallium mà Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh mang đầu tiên trong Thánh lễ này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô trao cho Ngài vào ngày 29.6.2017 vừa qua tại Vatican.

(Nguồn: 
http://tonggiaophanhue.net)