Các Giám mục và Giáo phận Việt Nam năm 2022

21/03/2022
1863

CÁC GIÁM MỤC VÀ GIÁO PHẬN VIỆT NAM NĂM 2022
 
Văn phòng HĐGMVN

I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri
Thành lập Giáo phận: 1913
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Lạng Sơn; 04 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 0205 381 0367
 
2. Giáo phận Hưng Hóa
Gm. Chính tòa: Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Gioan Maria Vũ Tất
Thành lập: 1895
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hưng Hóa; 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại: 0243 383 2453 - Fax: 0243 383 4461
 
3. Giáo phận Bắc Ninh
Gm. Chính tòa: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ.
Gm. Phó: Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang
Thành lập: 1883
Địa chỉ: Toà Giám Mục Bắc Ninh; 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 382 1438
 
4. Tổng Giáo phận Hà Nội
Gm. Chính tòa: Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên
Gm. Nghỉ hưu: Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Laurensô Chu Văn Minh
Gm. Nghỉ hưu: Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt
Thành lập: 1679
Địa chỉ: Toà Tổng Giám Mục Hà Nội; 40, phố Nhà Chung - Hà Nội
Điện thoại; 0243 825 4424 107 - Fax: 024 3928 5073
 
5. Giáo phận Hải Phòng
Gm. Chính tòa: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Thành lập: 1679
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hải Phòng; 46, Hoàng Văn Thụ, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 374 5387
 
6. Giáo phận Thái Bình
Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB
Thành lập: 1936
Địa chỉ: Toà Giám Mục Thái Bình; 6, Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình
Điện thoại: 0227 383 1361 - Fax: 0227 834 5344
 
7. Giáo phận Bùi Chu
Gm. Chính tòa: Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu
Thành lập: 1848
Địa chỉ: Toà Giám Mục Bùi Chu; Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3887 514 – Fax: 0228 3887 521
 
8. Giáo phận Phát Diệm
Gm. Giám quản: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến
Thành lập: 1901
Địa chỉ: Toà Giám Mục Phát Diệm; 75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình
Điện thoại: 0229 386 2058 – 0229 372 4896
 
9. Giáo phận Thanh Hóa
Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường
Thành lập: 1932
Địa chỉ: Toà Giám Mục Thanh Hoá; 50 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi, TP. Thanh Hoá 
Điện thoại: 0237 385 3138 - Fax: 037 371 3599
 
10. Giáo phận Vinh
Gm. Chính tòa: Đức cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long
Gm. Phụ tá: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên
Thành lập: 1846
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Vinh; Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0238 386 1171 - Fax: 0238 386 1215 
 
11. Giáo phận Hà Tĩnh
Gm. Giám quản: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn
Thành lập: 2018
Địa chỉ: Văn Hạnh, Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0865 165 167
 
II. GIÁO TỈNH HUẾ

1. Tổng Giáo phận Huế
Gm. Chính tòa: Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh
Gm. Nghỉ hưu: Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
Gm. Nghỉ hưu: Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể
Thành lập: 1850
Địa chỉ: Toà Tổng Giám Mục Huế; 6, Nguyễn Trường Tộ, Huế
Điện thoại: 0234 3831 967 – Fax: 0234 383 3656 
 
2. Giáo phận Đà Nẵng
Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh
Thành lập: 1963
Địa chỉ: Toà Giám Mục Đà Nẵng; 156 Trần Phú, TP. Đà Nẵng - HT 143
Điện thoại: 0236 382 6628 – Fax: 0236 387 1856
 
3. Giáo phận Qui Nhơn
Gm. Chính tòa: Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn
Thành lập: 1659
Địa chỉ: Toà Giám Mục Qui Nhơn; 116 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 0256 3824 360 - Fax: 0256 382 8955
 
4. Giáo phận Kontum
Gm. Chính tòa: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung
Thành lập: 1932
Địa chỉ: Toà Giám Mục Kontum; 146 Trần Hưng Đạo, Kontum
 
5. Giáo phận Nha Trang
Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Võ Đức Minh
Thành lập: 1957
Địa chỉ: Toà Giám Mục Nha Trang; 22 Trần Phú, Nha Trang - HT 42
Điện thoại: 0258 352 3842 - Fax: 0258 352 2494
 
6. Giáo phận Ban Mê Thuột
Gm. Giám quản: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Thành lập: 1967
Địa chỉ: Toà Giám Mục Ban Mê Thuột; 104 Phan Chu Trinh - TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Điện thoại: 0262 3817622
 
III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

1. Giáo phận Đà Lạt
Gm. Chính tòa: Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh 
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Antôn Vũ Huy Chương
Thành lập: 1960
Địa chỉ: Toà Giám Mục Đà Lạt; 9 Nguyễn Thái Học, P.1, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 382 2415 & 0263 383 6139
 
2. Giáo phận Phan Thiết
Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Thành lập: 1975
Địa chỉ: Toà Giám Mục Phan Thiết; 422 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: 0252 381 9560 - Fax: 0252 381 9560
 
3. Giáo phận Phú Cường
Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
Thành lập: 1965
Địa chỉ: Toà Giám Mục Phú Cường; 104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0274 382 2860 - Fax: 0274 382 1266
 
4. Giáo phận Xuân Lộc
Gm. Chính tòa: Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo
Thành lập: 1965
Địa chỉ: Toà Giám Mục Xuân Lộc; 210 Hùng Vương, Xuân Bình -TX Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại: 0618 603 127 - Fax: 0251 378 4053 
 
5. Giáo phận Bà Rịa
Gm. Chính tòa: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm
Thành lập: 2005
Địa chỉ: Toà Giám Mục Bà Rịa; 227 CMT8, Ph. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại: 0251 373 7873
 
6. Tổng Giáo phận Sài Gòn
Gm. Chính tòa: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
Gm. Nghỉ hưu: Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thành lập: 1844
Địa chỉ: Toà Tổng Giám Mục Tp. HCM; 180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: 028 3930 3828 & 028 3930 0368 
Fax: 028 3930 0598
 
7. Giáo phận Mỹ Tho
Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Thành lập: 1960
Địa chỉ: Toà Giám Mục Mỹ Tho; 32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: 0273 387 3299 - Fax : 073 3887 249
 
8. Giáo phận Vĩnh Long
Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai
Thành lập: 1938
Địa chỉ: Toà Giám Mục Vĩnh Long; 103 Đường 3/2, Vĩnh Long
Điện thoại: 0270 3824 016
 
9. Giáo phận Long Xuyên
Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Trần Văn Toản
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu
Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần
Thành lập: 1960
Địa chỉ: Toà Giám Mục Long Xuyên; 80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 0296 384 1903 – 384 6917 - Fax: 0296 384 4569
 
10. Giáo phận Cần Thơ
Gm. Chính tòa: Đức cha Têphanô Tri Bửu Thiên
Thành lập: 1955
Địa chỉ: Toà Giám Mục Cần Thơ; 12 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

(Cập nhật lúc 08h20 ngày 21.03.2022)

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/cac-giam-muc-va-giao-phan-viet-nam-nam-2017-31165