HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THANH HOÁ: THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2023

19/05/2023
6770

                                      HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THANH HÓA
                           10/626 BÀ TRIỆU – P. TRƯỜNG THI – TP. THANH HÓA
                              ĐT: 0237 3855 610 – E.mail: hdmtgth@gmail. com


                               THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2023

Kính gửi:  Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Phụ huynh
     và các bạn nữ đang muốn tìm hiểu ơn gọi thánh hiến,
Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá xin trân trọng thông báo đến quý cha, quý phụ huynh và các bạn trẻ về chương trình tuyển sinh của Đệ Tử Viện năm 2023 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH:
1. Các thiếu nữ Công Giáo có ước muốn tìm hiểu ơn gọi tu trì trong hội dòng MTG Thanh hóa.
2. Tuổi từ 18-22: Đã tốt nghiệp PTTH hoặc 23-26: đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng
3.Thành phần bản thân:
- Có sức khỏe quân bình về thể lý và tâm lý  (không mắc bệnh truyền nhiễm)
- Có trí phán đoán lành mạnh
- Được cha xứ chứng thực

II.THỜI GIAN VÀ ĐỊA DIỂM:
Thí sinh có mặt vào lúc: 7:30 sáng thứ Bảy ngày 16/07/2023
         Tại Đệ Tử Viện của Hội Dòng  MTG Thanh Hóa,

III. HỒ SƠ VÀ KỲ HẠN NỘP HỒ SƠ:
- Đơn xin gia nhập Đệ Tử Viện Dòng Mến Thánh Giá Thanh hóa (Viết theo mẫu đơn của hội dòng)
- Giấy giới thiệu của cha xứ
- Giấy chứng nhận bí tích Rửa Tội & Thêm Sức
- Bản sao giấy khai sinh
- Bản sao các bằng tốt nghiệp
- Bản sao học bạ PTTH
- Hồ sơ nộp tại Đệ Tử Viện Dòng MTG Thanh Hóa, từ ngày 1/6 đến  ngày 7/7/ 2023

IV. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:
Gặp gỡ phỏng vấn để trắc nghiêm ý muốn ngay lành.
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Ban Tuyển Sinh của Hội dòng MTG Thanh hóa: 10/626 Bà Triệu- Trường Thi- TP Thanh hóa
-Số điện thoại: 0355094788 hoặc 0965255194 ( Zalo )
-Gửi Email tới: thuydo0175@gmail.com
 -Hoặc nơi các Cộng Đoàn của Hội Dòng tại các giáo xứ
Chúng con kính mong quý cha, quý phụ huynh tạo điều kiện, khích lệ các bạn trẻ sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa để dấn thân phục vụ và trao ban tình yêu của Đức Kitô đến cho mọi người.
Chúng con xin chân thành cảm ơn !

                                                                                Thanh Hoá, ngày 20 tháng 5 năm 2023
                                                                                      T. M Ban Tuyển Sinh Hội Dòng


                                                                                      Nt. Catarina Đỗ Phương Thúy
                                                                                              Phụ Trách Đệ Tử Viện


                                         HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THANH HÓA
                             10/626 BÀ TRIỆU – P. TRƯỜNG THI – TP. THANH HÓA
                                ĐT: 0237 3855 610 – E.mail: hdmtgth@gmail. com
   

                                      ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỆ TỬ VIỆN

Kính thưa: Chị Tổng Phụ Trách Hội Dòng MTG Thanh Hóa
                  và Chị Phụ Trách Đệ Tử Viện
Tên thánh, họ và tên : …………………………………………………………………………………………………
Sinh :  Ngày ………………………, tháng ………………………, năm ……………………………………………
Tại: …………………………………………………………………………………………………………………….…
Nơi ở hiện nay : ………………………………………………………………………………………………………...
Thuộc Giáo xứ : …………………………………………………………………………………………...……………
Con Ông : …………………………………….……….……………….. và Bà: ……………………….……………
Tốt nghiệp THPT năm : ..………………………………………………………..…………………………………...
Đã & đang học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp : ………………….…….…Ngành : ………………...……………
Là con chính thức hay con ngoại hôn : …………………………………………………………………………......
Gia đình em có : ………....….. anh chị em. Em là con thứ ……….………… trong gia đình.
Sức khỏe hiện nay : ………………..……… (có bệnh truyền nhiễm không?) ……………………………………
Điện thoại : ………………………............................................................................
Em làm đơn này kính xin Hội Dòng nhận em vào Đệ Tử Viện - Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, để em tìm hiểu và tập sống ơn gọi tận hiến theo Linh Đạo của Hội Dòng.

                                                                          ………………….………, ngày…….... tháng …..… năm 2023

Chứng thực của Cha xứ                                  Cha mẹ                                   Đương sự
   (Xác nhận & ký tên)                              (Đồng ý & ký tên)                              (ký tên)

____________________________________________
Khi nộp đơn này, xin đính kèm theo:
  • Giấy giới thiệu của Cha xứ
  • Giấy chứng nhận Bí Tích Rửa Tội & Thêm Sức
  • Bản sao Giấy Khai Sinh
  • Bản sao Học Bạ THPT
  • Bản sao Bằng Tốt nghiệp THPT hoặc bằng cấp cao hơn (nếu có).