Hạnh Thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương, tử đạo ngày 16/06/1862

15/06/2022
904

Thánh
Vinhsơn NGUYỄN MẠNH TƯƠNG
Chánh tổng (1814 - 1862)
Ngày tử đạo: 16 tháng 6
 
Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường.
(Tv 117)

Thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương sinh năm 1814 tại họ Phú Yên, làng Ngọc Cục, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Ngọc Tiên, Giáo phận Bùi Chu). Ông bà song thân  Đaminh Tiên (chánh trương)  Maria Gương.

Ông Tương lp gia đình và sng đời Công giáo gương mu đạo hnh. Khi b btông Tương đang gi chc chánh tngđược dân làng mến m trng vng.

Chỉ một tháng sau ngày ban hành lệnh phân sáp của vua Tự Đức, ngày 14/09/1861, quan phủ Xuân Trường đã áp dụng quy định của chiếu chỉ, đòi buộc các anh hùng đức tin: Nguyễn Mạnh Tương, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Đức Mạo, Nguyễn Huy Nguyên và Nguyễn Đức Nhì phải chà đạp ảnh thánh và tuyên bố bỏ đạo.

Tuy nhiên, tất cả các tù nhân kiên trì chấp nhận roi đòn, nhục hình, đói khát, gông cùm, xích xiềng,... để tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô. Quan phủ giận dữ đày năm tù nhân đức tin sang làng Bạch Cốc, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định.

Lần cuối cùng, ngày 15/06/1862 quan truyền lệnh cho ông Tương chà đạp Thánh Giá, nhưng ông cựu chánh tổng nhất tâm trung kiên với Chúa. Ông Tương lãnh bản án xử trảm ngày 16/06/1862 tại pháp trường Bạch Cốc, dưới thời vua Tự Đức.

Ông Chánh tng Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương được phong chân phước ngày 29/04/1951 và tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

VPTK. HĐGMVN