Hạnh Linh mục Phaolô Lê Bảo Tịnh (1793 - 1857)

06/11/2018
3314
http://giaophanthanhhoa.org/uploads/imgnews/1323618327.jpg

"Anh em ở lại bình an, chịu khó giữ Đạo và can đảm bền vững, đừng sợ nhé"

Phaolô Lê Bảo Tịnh sinh năm 1793 tại Giáo xứ Trinh Hà – Giáo phận Thanh Hoá, nay thuộc xã Trinh Hà, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, là con thứ ba trong gia đình công giáo đạo đức.
 
Năm 12 tuổi cậu vào ở với cha Duệ xứ Bạch Bát, sau ba năm cậu được cha gởi đi học tại Chủng Viện Vĩnh Trị (Nam Định). Trong chủng viện cậu là một chủng sinh gương mẫu, có khuynh hướng sống ẩn tu. Chính vì thế thầy tích trữ cơm khô, âm thầm rời bỏ chủng viện vào sâu trong rừng vắng để ẩn tu trong cô tịch. Nhưng Đức Cha Longer Gia đã chỉ thị cho các cha trong giáo phận : “Nếu thày Tịnh đến xưng tội, không linh mục nào được quyền giải tội, phải bảo thày đến gặp Đức Cha ngay”. Vâng lời Bề Trên, Thầy Tịnh trở về tiếp tục học thần học, lãnh các chức nhỏ, và dạy học.

Năm 1837, Đức Cha đề ra chương trình truyền giáo tại Lào, thầy Tịnh đã hăng hái lên đường. Sau một năm làm việc tại Lào với nhiều kết quả tốt đẹp khiến Thầy về xin thêm người. Thế nhưng tình hình trong nước đã thay đổi. Thi hành lệnh Vua quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh lúc đó ra lệnh cấm đạo gắt gao. Vì vậy đoàn truyền giáo ở Lào phải dừng lại và trở về nước, chuẩn bị nhận công tác mới.

Cuối năm 1841,  thày Tịnh bị bắt tại xứ Bích Trì và được giải về Tuần phủ Hà Nam, rồi lên Hà Nội. Quan quyền đệ án về kinh xin trảm quyết. Nhưng, từ khi vua Thiệu Trị lên ngôi, bầu khí ác cảm với đạo đã giảm đi. Sáu lần quan đệ án vào kinh, cả sáu lần không được chấp thuận, để đến lần thứ bảy chuyển thành án lưu đày chung  thân ở Phú Yên (Bình Định).

Vua Thiệu Trị băng hà (04-11-1847). Vua Tự Đức lên kế ngôi và ban ân xá, giải phóng tù nhân. Trở về giáo phận trong niềm vui khôn xiết của nhiều người, thày Tịnh vâng lời Đức Cha lãnh chức linh mục, khi đã 56 tuổi. Khoảng một năm sau, vị tân linh mục được giữ chức giám đốc kiêm giáo sư Chủng viện Vĩnh Trị. Trong thời gian này đã biên soạn các tác phẩm: Phúc âm dẫn giải, Giáo lý đại cương và Lục vấn lương tâm.

Ngày 27-02-1857 cha Tịnh bị quan phủ Nghĩa Hưng bắt lần 2 tại Chủng Viện Vĩnh Trị. Cha Tịnh bị giam ở Trại Vệ tỉnh Nam Định chờ Nhà Vua trả lời bản án. “Xét rằng Lê Bảo Tịnh đã ngoài 60 tuổi, chiếu theo luật nước, không nên xử tử những người già nua tuổi tác như thế, xin cứ giam ở Nam Định và cứ giữ ở đó là tiện nhất”.

Ngày 05.04.1857, án ra tới tỉnh,  Vua cải án giam thành án tử hình trảm quyết. Nhận được bản án, quan Thượng cố gắng một lần chót bằng cách khuyến dụ cha Tịnh xuất giáo. Nhưng Cha từ tốn đáp lại lời quan: “Tôi xin chân thành cám ơn quan, vẫn luôn có lòng tốt tìm cách cứu tôi. Thân xác tôi ở trong tay quan, xin làm khổ nó tùy ý, tôi rất vui lòng, không oán than gì. Nó chết đi nhưng mai ngày sẽ sống lại trong vinh quang. Còn linh hồn tôi là của Thiên Chúa, không có gì làm tôi hy sinh nó được, không ai có thể lay chuyển lòng tin tưởng của tôi. Đạo Thiên Chúa là chính đạo, là đạo thật, tôi yêu mến và giữ đạo ấy từ thuở bé, và dù tôi có chết cũng chẳng bỏ được”.

Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh được hưởng phúc tử đạo ngày 06.04.1857 tại pháp trường Bảy Mẫu (Nam Định) với lời từ biệt gởi tới mọi người : “Anh em ở lại bình an, chịu khó giữ đạo và can đảm bền vững, đừng sợ chết nhé”.

Đức Thánh Cha Piô X đã suy tôn cha Phaolô Lê Bảo Tịnh lên bậc Chân Phước ngày 02.05.1909.

Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển Thánh.

Kính ngày 06 tháng 04 hằng năm.