Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Đối thoại trong Thánh Thần - Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới khóa 1/2023

18/11/2023
358

ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG:
ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN - THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI KHÓA 1/2023

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (18.11.2023) - Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ những nét chính về kết quả của Thượng Hội Đồng Giám mục Thế giới - Khóa 1/2023 và hướng tới khóa 2/2024:

Nguồn: WHĐ (18.11.2023)