Thánh Lễ Mừng Thánh Quan Thầy Chủng Viện Lê Bảo Tịnh Tại TGM. Thanh Hóa

13/04/2018
1323
Ngày 09/4/2018, thứ Hai sau Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, chủng viện Lê Bảo Tịnh – Thanh Hóa đã trang trọng cử hành thánh lễ mừng kính vị cha thánh quan thầy của mình tại nhà nguyện Tòa Giám Mục Thanh Hóa. 

Thánh lễ có sự hiện diện của cha Đại diện Đức Giám quản Micae Trịnh Ngọc Tứ, cha Phêrô Vũ Tiến Phúc, Nguyên Tổng đại diện, cha Giuse Nguyễn Đức Thanh, Bề trên chủng viện, quý cha trong Ban Thường vụ, quý cha giáo xứ Chính Tòa, quý sơ Dòng thánh Phaolô, quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, quý chủng sinh, ứng sinh, cùng bà con giáo dân giáo xứ Chính Tòa. Cha Giuse Nguyễn Văn Bình, Thường Vụ xứ Chính Tòa giảng lễ. 

Cuối thánh lễ, cha Bề trên chủng viện Giuse Nguyễn Đức Thanh đã thay lời cho mọi thành viên trong gia đình chủng viện cám ơn quý cha, quý sơ và mọi người đã đến tham dự thánh lễ, hiệp ý cầu nguyện cho chủng viện. 

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Đại Diện đức Giám quản cũng có lời đáp từ gửi đến quý anh em chủng sinh và ứng sinh. Ngài nguyện chúc mỗi người sẽ luôn mang theo mình cuốn “Cẩm nang thánh Lê Bảo Tịnh” để suy niệm về cuộc đời ngài - nhờ đó có thể nuôi dưỡng và tăng trưởng đời sống đức tin theo gương cha thánh.

BTT. Chủng Viện LBT