Hạt Chính Tòa: Tĩnh Tâm Mùa Chay Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ 2024

14/03/2024
11240
Ngày 12/03/2024 vừa qua, có thể nói là một ngày khá đặc biệt của Hạt Chính Tòa khi được chào đón các thành viên Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV) các Giáo xứ thuộc hạt Chính Tòa và giáo xứ Đông Sơn về tham dự kỳ tĩnh tâm Mùa Chay 2024 dành cho quý chức trực thuộc HĐMV các giáo xứ.

Tham dự buổi tĩnh tâm lần này có sự hiện diện của Cha Tô-ma Bùi Huy Cường, Trưởng hạt Chính Tòa; quý Cha giảng thuyết; Cha Giuse Nguyễn Văn Điệp; Cha Micae Vũ Đức Khiêm, Chánh xứ giáo xứ Phù Bình; Cha Giuse Nguyễn Văn Bình, Trưởng hạt Ba Làng; Cha Phaolo Nguyễn Văn Chí. S.J. Quý Cha Phó giáo xứ Chính Tòa cùng sự hiện diện khoảng 220 tham dự viên, họ thuộc thành phần của Hội Đồng Mục Vụ các giáo xứ trong giáo hạt Chính Tòa và giáo xứ Đông Sơn.

Chương trình bắt đầu vào lúc 8g00 sáng, sau phần phát biểu khai mạc cũng như ý nêu lên ý nghĩa mục đích của ngày tĩnh tâm của cha hạt trưởng Chính Tòa, cha Tôma Bùi Huy Cường. Cộng đoàn được mời gọi tham dự, lắng nghe các đề tài “HĐMVGX và Nền Tảng Thúc Đẩy Sự Tham Gia Đời Sống Giáo Hội” do Cha Giuse Nguyễn Văn Điệp trình bày. “HĐMVGX và Tông Đồ Giáo Dân Xây Dựng Giáo Hội” do Cha Micae Vũ Đức Khiêm trình bày; “HĐMVGX và Vai Trò Phục Vụ Theo Quy Chế Của Giáo Phận Thanh Hoá", do Cha Giuse Nguyễn Văn Bình, chủ tịch Ủy Ban Tông Đồ Giáo Dân trình bày”.

Thông qua các đề tài đã giúp cho các tham dự viên hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa và tầm quan trọng của HĐMVGX trong việc cộng tác xây dựng và phát triển giáo xứ. Đặc biệt, trong dịp này Cha Giuse Nguyễn Văn Bình, chủ tịch ủy ban Tông Đồ Giáo Dân đã giới thiệu cho hết thảy mọi người tham dự bản “Quy Chế Mục Vụ Giáo Dân” đã được Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa phê chuẩn. Được biết, bản Quy Chế Mục Vụ Giáo Dân này sẽ có thời gian thử nghiệm 3 năm trước khi đúc kết thành bản chính thức. 
 
 

Sau giờ nghỉ trưa, mọi người được mời gọi bước vào những giờ thiêng liêng, hồi tâm xét mình và lãnh nhận bí tích hòa giải. Phần trình bày của Cha Phaolo Nguyễn Văn Chí.S.J. với đề tài “HĐMVGX và Cầu Nguyện Theo Phương Pháp Linh Thao của Thánh Inhaxio Loyola” đã giúp cho cộng đoàn hiện diện hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của cầu nguyện trong truyền thống của Giáo hội, đặc biệt theo Linh Thao của thánh Inhaxio Loyola, đấng sáng lập Dòng Tên. Sau đó, cộng đoàn được ngồi lại với Chúa ngang qua giờ Chầu Thánh Thể trong bầu không khí lắng – lặng và được giao hòa với Chúa qua Bí tích giao hòa.


 

Ngày tĩnh tâm HĐMVGX kết thúc với thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa do Đức Cha Giuse chủ tế trong tâm tình tạ ơn, cảm mến tri ân. Nguyện xin Chúa, ban cho mỗi thành viên trong HĐMVGX luôn là những nhân tố tích cực trong việc cộng tác, chia sẻ, phục vụ và xây dựng giáo xứ trong sự hiệp nhất yêu thương. Ước mong sao tinh thần phục vụ đáng quí này của các Hội Đồng Mục Vụ được duy trì và phát huy luôn mãi, để các xứ đạo tại Giáo phận Thanh Hóa nói chung và các giáo xứ trong Hạt Chính Tòa, giáo xứ Đông Sơn nói riêng luôn sinh động và thấm nhuần tinh thần của Tin Mừng. Amen!

Ban Truyền Thông Gp Thanh Hóa
Xem thêm hình ảnh tại đây!