MẾN YÊU HẰNG NGÀY (21-11-2023, Thứ 3 Tuần XXXIII Thường niên A)

20/11/2023
469

MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 3, 21-11-2023 (Mt 12,46-50)

“Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy." Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."

SUY NIỆM

Chúa Giêsu đã nói rất nhiều điều gây ngạc nhiên trong suốt thời gian Ngài đi rao giảng. Những lời Ngài nói thường vượt qua sự hiểu biết hạn hẹp của con người, Ngài lại không cố làm rõ những điều ấy. Hơn thế, Ngài thường để họ ở lại trong sự hạn hẹp của mình, từ đó dạy họ những bài học đắt giá.

Nhìn lại ví dụ trong đoạn Tin Mừng hôm nay, ta thấy đám đông gần như im lặng khi nghe lời Chúa Giêsu giảng dạy, nhưng số đông trong họ có lẽ đều nghĩ Chúa Giêsu đã nói bất kính với Mẹ và họ hàng của mình. Nhưng có phải vậy không?

Tất nhiên Chúa Giêsu không hề bất kính với Mẹ hay người thân của mình. Nhưng Ngài đang đưa ra một luận điểm quan trọng về những mối tương quan. Trở thành người môn đệ Chúa, là thuộc về một gia đình mới, một gia đình gắn kết với nhau chặt chẽ hơn cả tình thân, tình ruột thịt máu mủ. Đó là một gia đình gắn kết trong tình yêu và sự vâng phục Thiên Chúa như người cha, đối với Chúa Giêsu như anh em và sống tận tụy theo cách mà Thiên Chúa đã mời gọi.

Để đi trên con đường đó, mỗi người cần có tình yêu vô điều kiện đối với mọi người, bao gồm các thành viên trong gia đình, và kể cả kẻ thù. Nhưng nếu có sự đối lập giữa điều Chúa muốn và điều gia đình muốn, thì chỉ có một lựa chọn.

Mẹ Maria chính là một mẫu gương tuyệt vời của sự chọn lựa. Mẹ là Mẹ đầy ơn phúc trên tất cả mọi người, là Mẹ của Chúa Giêsu, Con chí thánh. Vì sự vâng phục tuyệt đối, Mẹ đã hoàn thành trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa, là một người mẹ loài người hoàn hảo của Con Thiên Chúa.

Đoạn Tin Mừng trên cũng cho thấy Chúa Giêsu thường không quan tâm việc bị người khác hiểu lầm. Bởi Ngài biết rằng những thông điệp của Ngài chỉ có thể được tiếp nhận bởi những người lắng nghe bằng đức tin và với một trái tim rộng mở. Và Ngài biết rằng họ sẽ hiểu, hoặc ít nhất họ sẽ không ngừng suy ngẫm về những điều ấy cho đến khi họ được mặc khải.

Mẹ Maria đã lắng nghe Lời Chúa với trái tim rộng mở, sẵn sàng đón nhận với niềm tin phó thác tuyệt đối, không có bất kì sự nghi ngờ nào. Nhờ vậy Mẹ đã đáp lại thánh ý Thiên Chúa bằng lời “xin vâng”. Và vì vậy, Mẹ được nhận danh hiệu Mẹ thiêng liêng, tuyệt vời trên cả quan hệ máu mủ.

Hôm nay, hãy suy ngẫm sự thật rằng chính bạn cũng được kêu gọi trở thành một thành viên trong gia đình ấm cúng của Chúa Giê-su. Bạn được kêu gọi đến với gia đình của Ngài thông qua sự vâng phục Thánh ý Chúa Cha. Bạn được mời gọi lưu tâm, lắng nghe, thấu hiểu và sau đó hành động theo những gì Chúa nói. Hãy nói “Xin vâng” với Thiên Chúa ngay hôm nay, và để lời “Xin vâng” đó trở thành nền tảng của mối quan hệ gia đình của bạn với Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết lắng nghe với trái tim rộng mở, biết ngẫm suy Lời Chúa và hành động trong đức tin, để con có thể trở nên người con trong mái nhà của Ngài. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Amen.

----//----//-----
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:
https://catholic-daily-reflections.com/2018/01/22/becoming-member-jesus-family/
https://livingspace.sacredspace.ie/f1121a-2/