MẾN YÊU HẰNG NGÀY (20-09-2023, Thứ 4 Tuần XXIV Thường niên)

19/09/2023
250

MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 4, 20-09-2023 (Lc 7,31-35)

"Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: 'Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.'

"Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: 'Ông ta bị quỷ ám.' Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: 'Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.' Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho."

SUY NIỆM

Mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã thốt lên rằng: "Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai?” (Lc 7,31) khi Ngài thấy mình đang sống giữa những con người có thái độ cố chấp, lãnh đạm và tìm mọi lý lẽ để khước từ Ngài. Ngài chẳng ngại khi dùng hình ảnh những đứa trẻ ngồi ngoài chợ khước từ “bài hát” của nhau để ám chỉ thế hệ dân chúng thời đó. Lũ trẻ này hát bài đưa đám mà tụi kia không khóc than, rồi chúng thổi sáo thật vui nhưng tụi kia không nhảy múa. Hình ảnh những đứa trẻ ngoài chợ trái ngược hoàn toàn với hình ảnh những trẻ nhỏ thuộc về Nước Trời (Mt 18,1-5). Những “trẻ nhỏ” thuộc về Nước Trời có tâm hồn đơn sơ rộng mở, biết đón nhận Lời Chúa, để cho Lời Chúa thu hút và biến đổi mình. Còn những “đứa trẻ” ngoài chợ kia chỉ thích ngồi kháo nhau và chỉ trích nhau, bởi con tim và tâm trí của chúng thật cứng cỏi và chai lỳ. Đó là hình ảnh của “thế hệ” thời Chúa Giê-su. Chúng không bao giờ thấy được những điều tốt lành nơi người khác, dù là nơi thánh Gio-an Tẩy Giả hay nơi chính Chúa Giê-su. Chúng chỉ lấy cái tôi ích kỷ và chật hẹp của mình để đo lường mọi sự, và đóng lòng trước mọi lời mời gọi. 

Chúa Giê-su đã mạnh mẽ lên án tội cứng đầu cứng cổ này. Tội này làm cho họ không nghe lời Thiên Chúa và không thay đổi lối sống xa lạc của họ. Truyền thống gọi tội này là tội phạm đến Chúa Thánh Thần.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta lắng nghe Lời Thiên Chúa và đáp trả lời mời gọi của Ngài một cách quảng đại và hào hiệp xin vâng với trọn cả tấm lòng. Sứ điệp này như một lời mời gọi bạn tập trung chú ý hoàn toàn vào Thiên Chúa và lắng nghe ‘bản nhạc’ Chúa dành cho bạn.

Phản tỉnh: Hôm nay, Chúa Giê-su lên án mạnh mẽ những ai không lắng nghe Lời Ngài. Chúng ta đừng để mình lọt vào danh sách này.

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một tâm hồn thiện chí, và can đảm để thực thi tiếng Chúa mời gọi con, cùng dấn thân đi trên đường lối của Ngài. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài. Amen.

---//----//----
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-fourth-week-in-ordinary-time/