MẾN YÊU HẰNG NGÀY (20-09-2022, Thứ 3 Tuần XXV Thường niên)

19/09/2022
260

MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 3, 20-09-2022 (Lc 8, 19-21)

Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

SUY NIỆM

"Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

Ở thời điểm tường thuật trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã trở nên “nổi tiếng”. Ngài được ngưỡng mộ, yêu mến và có nhiều người đi theo. Khi Ngài rao giảng, mẹ và các anh em họ hàng của Ngài đã xuất hiện bên ngoài đám đông ấy. Đám đông hẳn đã nhìn họ với một sự tôn trọng, ngưỡng mộ nhất định, và có lẽ có cả một chút ghen tị nữa. Thật tuyệt vời biết mấy nếu được trở thành người thân thực sự của Đức Giêsu, phải không?

Đức Giê-su biết rằng người ta sẽ được chúc phúc, và ban ơn lành khi trở thành một phần của gia đình Ngài. Vì lẽ đó, Ngài đã nói lời này để kêu gọi mọi người hiện diện ở đó hãy nhìn nhận chính mình như một thành viên thân thiết trong gia đình của Ngài. Chắc chắn, Đức Mẹ vẫn mãi là Mẹ của Ngài, nhưng Ngài cũng muốn mời gọi mọi người chia sẻ mối dây tình thân gia đình ấy. Điều này xảy ra như thế nào được? Điều đó xảy ra khi chúng ta lắng nghe và làm theo lời của Chúa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bạn được mời gọi trở thành thành viên trong gia đình của Chúa một cách sâu xa, cá vị và sâu sắc khi và chỉ khi bạn lắng nghe và làm theo lời Chúa.

Ở một mức độ nào đó thì điều này khá đơn giản, nhưng đây lại là một bước tiến quyết liệt, triệt để, nghĩa là nó đòi hỏi một sự cam kết, dấn thân hoàn toàn theo ý Chúa. Vì mọi lời Chúa nói đều rất mạnh mẽ và có khả năng làm biến đổi, như lời thánh Phao-lô viết cho các tín hữu Do Thái: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.” (Dt 4,12) Và làm theo lời Ngài sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.

Phản tỉnh: ta hãy suy tư về lời mời trở nên một thành viên thân thiết trong gia đình của Chúa Giêsu. Hãy lắng nghe lời mời gọi thầm thì của Ngài, tâm sự nhỏ nhẹ, xem Ngài bảo gì? Và khi bạn thưa xin vâng, chính là bạn đã sẵn sàng để Chúa biến đổi bạn.

Lạy Chúa, con xin đón nhận lời kêu mời của Chúa để trở nên thành viên trong gia đình thân mật của Chúa. Ước gì con có thể lắng nghe lời Ngài dạy và hành động theo từng lời chỉ dẫn của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài.
-----//-----//-------//----

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-fifth-week-in-ordinary-time/