MẾN YÊU HẰNG NGÀY (14-09-2023, Thứ 5 Tuần XXIII Thường niên A)

13/09/2023
427

MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 5, 14-09-2023 (Ga 3,13-17)

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay đã gợi lại hình ảnh ông Môsê tay giương cao con rắn đồng trong sa mạc nhằm cứu thoát dân chúng khỏi sự chết, nhằm báo trước cái chết sắp xảy đến với chính Người, lúc đó, Người sẽ bị treo trên cây gỗ thập tự ở đồi Canvê. Nhưng không giống như biểu tượng con rắn đồng giương cao nơi hoang địa, cái chết đau thương của Đức Giêsu trên thập tự biểu dương sức mạnh, mang lại chiến thắng huy hoàng, là dứt khoát với tội lỗi, với satan và sự chết. Vinh quang nơi thập tự này giúp ta xóa bỏ món nợ tội lỗi và giải thoát ta khỏi án phạt đời đời.

Chúa Giêsu đã gánh lấy mọi tội lỗi trần gian mang lên thập giá, để sự Phục Sinh của Người mang lại cho chúng ta một đời sống mới dồi dào ân sủng trong Chúa Thánh Thần. Nhờ vậy, ta được tái sinh và được đón nhận làm con Thiên Chúa, cùng chung hưởng niềm vui với Người.

Sự hy sinh của Đức Giê-su là hành động của tình yêu cho đi không mong được đáp trả, Người hoàn toàn hiến mạng sống mình vì lòng vâng phục thánh ý Chúa Cha và để cứu lấy phần rỗi linh hồn của chúng ta. Sự hy sinh của Người trên thập giá vừa là lễ toàn hiến cho Thiên Chúa, vừa là lễ đền tội cho tội lỗi của thế gian.

Tuy thế, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tự do để chọn lựa. Chúng ta có quyền yêu bóng tối của tội lỗi và hoài nghi, hoặc chúng ta có thể yêu thích ánh sáng của sự thật và lòng thương xót Chúa. Nếu tình yêu của chúng ta được soi sáng bởi sự thật và lòng thương xót, chắc hẳn sẽ dẫn ta đến lựa chọn là Thiên Chúa và yêu mến Người trên hết mọi sự. Những gì chúng ta thể hiện qua niềm yêu thích sẽ cho thấy những gì ta thực sự mong muốn.

Phản tỉnh: Bạn có tìm kiếm Thiên Chúa để đặt Người trên hết tất cả: tư tưởng, bận tâm, chọn lựa và hành động của bạn không? Bạn có thể để cho tình yêu của Thiên Chúa thanh tẩy tâm hồn bạn và cách bạn đối xử với người khác không? Bạn có để cho tình yêu ấy biến đổi biến đổi tâm trí và lối suy nghĩ áp đặt lên người khác của bạn hay không? Bạn có khao khát sự sống mới trong Thần Khí không? 

Lạy Cha rất thương yêu, nhờ cái chết đau thương của Chúa Giêsu Kitô đã mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Xin lấp đầy chúng con bằng Thần Khí Chúa, để chúng con có thể bước đi trong tự do và hân hoan như một người thừa kế gia nghiệp đời đời của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

----//----//-----
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep14.htm