MẾN YÊU HẰNG NGÀY (14-05-2024, Thứ 3 Tuần VII Phục Sinh)

13/05/2024
118

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN.
Thứ 3, 14-05-2024 (Ga 15, 9-11)

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

SUY NIỆM

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy” (Ga 15,9)
Có ba điều tuyệt mỹ chứa đựng trong đoạn Phúc Âm trên.

Điều đầu tiên, tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con là tuyệt hảo. Ngài yêu con trai Ngài vô điều kiện, mãnh liệt và đầy bao dung. Trong tình yêu của Chúa Cha, Chúa Giêsu nhận được những đặc ân mà Ngài mong muốn.

Điều thứ hai, tình yêu mà Chúa Giêsu nhận được từ Chúa Cha không bị giới hạn và giữ lại trong Chúa Giêsu mà được tuôn chảy và reo rắc từ trái tim thương xót của Ngài đến mọi người. Vì điều ấy, Chúa Giêsu đã vâng theo ý muốn của Chúa Cha, hiến mình trên thập tự để cứu chuộc nhân loại dù với thân xác phàm nhân, Ngài cảm thấy buồn rầu và xao xuyến trước giờ phút bị bắt giữ và trao nộp. “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được” (Mc 14, 34).

Điều thứ ba cũng là điều cốt lõi, tình yêu tuôn tràn mà chúng ta nhận được không chỉ lưu giữ lại cho riêng mỗi người, mà phải được truyền tải từ tâm hồn chúng ta đến những người khác. Vì thế, nếu chúng ta được đón nhận tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, thì chúng ta phải khiến tình yêu ấy tuôn đổ đến mọi người một cách vô hạn và vô điều kiện.

Thật sự chúng ta có thể lan tỏa tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa đến người khác cách vô điều kiện và không giới hạn? Xin thưa là có thể, vì tình yêu mà chúng ta nhắc đến không phải thứ tình yêu tầm thường, mà là tình yêu bắt nguồn từ trái tim đầy lòng thương xót và vị tha của Chúa Cha, ban tặng cho Chúa Con và rồi tuôn đổ rộng rãi xuống cho chúng ta.

Ngày hôm nay chúng ta phản tỉnh lại bản thân mình dựa trên tình yêu khởi nguồn từ trái tim Thiên Chúa mà chúng ta được mời gọi chia sẻ với mọi người. Bước quan trọng và trên hết để học cách yêu thương với tấm lòng của Thiên Chúa là để Thiên Chúa được yêu thương chúng ta, hay nói cách khác là chúng ta phải mở rộng lòng đón nhận tình yêu của Ngài. Có thể rất khó khăn để đón nhận Chúa và tình yêu của Ngài, cũng như để tình yêu ấy tác động đến chúng ta cách sâu sắc. Nhưng nếu chúng ta liên lỉ và kiên nhẫn mở lòng đón nhận tình yêu tuyệt mỹ của Chúa Cha, chúng ta sẽ bắt đầu thấy được tình yêu ấy tự động lan tỏa từ chính bản thân mình đến mọi người xung quanh như một dòng sông đầy tràn lòng khoan dung và ân sủng.

“Lạy Chúa, con yêu mến Ngài và biết rằng Ngài cũng yêu con. Xin dẫn hướng con để con có thể lan tỏa tình yêu của Ngài hiện hữu trong trái tim con đến mọi người. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”

——–
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/12-fifth-week-of-easter/


Unlimited and Unconditional Love
Thursday of the Fifth Week of Easter

“As the Father loves me, so I also love you.”  John 15:9

There are three beautiful insights we should take from this passage. 
First, the love of the Father for the Son is perfect in every way.  It is unconditional and all-consuming.  It’s total and selfless.  In receiving the Father’s love, Jesus receives all He needs. 

Second, the love Jesus receives from the Father cannot be contained.  It cannot be kept to Himself.  The love of the Father is such that it overflows from Jesus’ heart.  It is this overflowing love that pours forth from Jesus to us. 

Third, a key thing to ponder in this is that this overflowing love, now given to us, cannot be contained within us either.  It must overflow from our hearts to others.  Therefore, if we are to be true recipients of the love of the Father and the Son, we must in turn let that love pour forth onto others in an “unlimited” and “unconditional” way.

Think about it.  “Unlimited.”  “Unconditional.”  Is this truly possible?  Is it possible to be so radical and total in our love of others?  Yes, it’s possible only if the love we speak of originates in the heart of the Father, given to the Son, and then poured out upon us to distribute freely. 

Reflect, today, upon the fact that the love you are called to share with others originates in the Heart of the Father in Heaven.  The first and most important step in learning to love with the Father’s Heart is to let God love you.  This can be very hard to do.  It can be hard to let God love you, to receive that love, and to let it affect you deeply.  But if you can continually let God love you with His perfect love, you will start to see that this love automatically flows forth from you as if it were an overflowing river of grace and mercy.

Lord, I do love You and know that I am loved by You.  Help me to be open to Your love. Help me to let that love sink in so that it may also overflow from my heart to others.  Jesus, I trust in You.