MẾN YÊU HẰNG NGÀY (07-11-2023, Thứ 3 Tuần XXXI Thường niên A)

06/11/2023
347

MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 3, 07-11-2023 (Lc 14,15-24)


Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!" Người đáp:"Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: 'Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.' Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: 'Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.' Người khác nói: 'Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu.' Người khác nói: 'Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.'

"Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: 'Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.' Đầy tớ nói: 'Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.' Ông chủ bảo người đầy tớ: 'Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.'"

SUY NIỆM

Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: 'Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.' Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu.

Dường như chúng ta vẫn thường từ chối bữa tiệc của Thiên Chúa nhiều hơn chúng ta nghĩ. Điều này xảy ra mỗi khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta để ban ân sủng của Người trong khi chúng ta vẫn luôn bận rộn với các kế hoạch khác mà chúng ta xem là quan trọng hơn trong cuộc sống, và từ chối Chúa.

Trong dụ ngôn ở trên, có ba người đã từ chối bữa tiệc vì những lý do “hợp lý”. Một người mới mua một cánh đồng và phải đi kiểm tra nó, một người mới mua một ít bò và phải chăm sóc nó, và một người khác vừa kết hôn và muốn dành thời gian bên vợ. Cả ba đều có những lý do mà họ nghĩ là hợp lý và do đó không đến dự tiệc.

Lời mời đến bữa tiệc là lời mời gọi vào Nước Trời. Chúng ta cũng được mời gọi vào nước Chúa, và việc đáp trả lời mời gọi đó thông qua việc tham gia các Thánh Lễ, những giây phút cầu nguyện hằng ngày, việc học hỏi và đọc Lời Chúa, đọc một cuốn sách mà chúng ta nên đọc. Chúa còn muốn chúng ta lên tiếng khi cần và hành động cho Chúa nữa. Chúa mời gọi chúng ta nhiều lần mỗi ngày qua những điều tưởng chừng như bé nhỏ, nhưng đáng buồn thay, rất nhiều khi chúng ta đã bỏ qua rất dễ dàng bằng những lời biện minh tưởng như hợp tình hợp lý.

Nhìn lại cuộc sống mình hôm nay, khi Chúa đến và mời bạn, Ngài sẽ mời gọi bạn như thế nào? Bạn đã được mời gọi để làm những điều gì? Đừng viện những lý do nhưng hãy can đảm trả lời và tham gia vào bữa tiệc nước Trời.

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy những cách mà Chúa mời gọi con tham dự trọn vẹn vào đời sống đầy ân sủng và lòng thương xót của Chúa. Xin giúp con nhận ra rằng bữa tiệc được chuẩn bị là cho con và giúp con luôn chọn Chúa là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của con. Amen

------//-------//-----
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-first-week-in-ordinary-time/