MẾN YÊU HẰNG NGÀY (05-10-2023, Thứ 5 Tuần XXVI Thường niên A)

04/10/2023
218

MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 5, 05-10-2023 (Lc 10,1-12)

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần." Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó."

SUY NIỆM

Phải chăng thế giới này đang rất cần tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, như mảnh đất khô cằn đang chờ đợi được thẫm đẫm những cơn mưa. Có lẽ, chúng ta chính là cơn mưa mà Thiên Chúa ban tặng, để mang tình yêu của Ngài đến thế giới này.
Các Kitô hữu cần hiểu rằng họ được Chúa trao gửi đến cho người khác. Bài Tin Mừng hôm nay ví thế giới như cánh đồng lúa chín đang vào mùa thu hoạch, nhưng thợ gặt lại ít. Đó chính là nơi đang cần đến chúng ta.

Bạn có sẵn lòng để Chúa dùng bạn trong sứ mệnh và kế hoạch của Ngài không? Thật dễ để suy nghĩ và mang trong mình cảm giác rằng việc rao giảng và thu hoạch hoa trái cho Nước trời là công việc của người khác, chứ không phải tôi. Vậy “Tôi có thể làm gì đây?”

Hãy đến với Chúa, và để Người dẫn bạn đi. Vì chỉ có Người mới biết sứ mệnh mà Người trao cho bạn và chỉ có Người mới biết Người muốn bạn thu gặt gì. Trách nhiệm của bạn là tham gia, lắng nghe, mở lòng và sẵn sàng hành động. Khi bạn cảm nhận được tiếng Người gọi và thúc giục bạn, đừng chần chừ. Hãy thưa “vâng” trước Lời mời gọi ấy. Và bạn chỉ có thể làm được điều đó trước hết và trên hết qua việc cầu nguyện mà thôi. Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Hãy cầu xin Người gửi những tấm lòng nhiệt thành, cả chính bạn nữa, đến với thế giới này để chạm tới những con tim đang cần giúp đỡ.

Phản tỉnh: Hôm nay bạn hãy nhìn lại, xem mình đã sẵn lòng vâng theo Ý Chúa chưa? Hãy dâng trọn bản thân mình cho công cuộc của Ngài và chờ đợi Ngài hướng dẫn bạn. Khi Người nói với bạn và cử bạn đi, hãy trỗi dậy không vội vàng và hãy chuẩn bị để bản thân mình kinh ngạc trước những gì Người muốn làm qua bạn.

Lạy Chúa, con xin dâng mình cho sứ vụ của Ngài. Con xin dâng cho Ngài chính cuộc sống con đây và hứa trung thành với sứ mệnh Ngài giao cho con. Con tạ ơn Ngài vì đã yêu con khi dùng con như khí cụ yêu thương của Ngài. Lạy Chúa, xin dùng con như Ý muốn Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

----//----//----
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-sixth-week-in-ordinary-time/