MẾN YÊU HẰNG NGÀY (03-03-2023, Thứ 6 Tuần I Mùa Chay)

03/03/2023
638

MẾN YÊU HẰNG NGÀY - CHÂN THẬT, CÔNG CHÍNH, NGAY THẲNG
Thứ 6, 03-03-2023 (Mt 5, 20-26)

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”

SUY NIỆM

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)

Ai là người muốn vào Nước Trời? Chắc chắn là tất cả mọi người chúng ta đều muốn vào Nước Trời. Điều này nên là mục đích cốt lõi và căn bản nhất của cuộc đời chúng ta. Không những thế, chúng ta còn nên tìm kiếm và đưa mọi người đến với Nước Trời nhiều nhất có thể.

Chúng ta rất thường xuyên quên đây là mục đích tối hậu của đời mình. Ta quên hướng đôi mắt mình về Chúa và Nước của Ngài, ta quên đi lý do nguyên thủy nhất mà ta tồn tại ở thế gian này. Chúng ta rất dễ dàng bị cuốn vào những tham vọng thường ngày mà ta hay gọi là những mục tiêu nho nhỏ. Mục tiêu ấy có thể là đôi ba cuộc tiêu khiển, tiền tài, danh vọng và ti tỉ thứ khác. Điều đáng buồn là chúng ta thường xuyên coi những mục tiêu ấy như vạch đích và lý tưởng duy nhất cần hướng tới.

Hãy cùng nhìn nhận lại bản thân mình và tự hỏi “Đâu là mục tiêu của đời tôi?”, “Tôi đang cố gắng phấn đấu và tìm kiếm điều gì mỗi ngày?” Vào cuối mỗi ngày, bạn dành vài phút hồi tâm và dò xét lại những gì đã trải qua trong một ngày, có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên vì nhận thấy bản thân thực sự luôn tìm kiếm những mục tiêu tầm thường và ngắn ngủi, hơn là hướng tới mục tiêu cốt lõi của đời người là tiến vào Nước Trời. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói rằng: “Chúng ta đừng bay là là dưới đất, nhưng hãy tìm kiếm những sự trên cao.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta lời gợi ý rõ ràng về cách làm thế nào để đạt được điểm đến tối hậu của đời người – Nước Trời. Con đường mà Chúa chỉ ra đó chính là sự công chính.

Thế nào là công chính? Đơn giản đó là sự chân thật, không giả tạo. Và hơn hết, sự chân thật ấy được xây dựng trên nền tảng tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa. Người Pharisêu luôn phải gồng mình để tỏ vẻ họ là những con chiên thánh thiện và tốt lành luôn làm đẹp lòng Chúa. Hành động ấy tưởng chừng hoàn hảo đến độ họ có thể đánh lừa được chính bản thân họ và những người xung quanh, nhưng lại chẳng thể dối gạt được Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nhìn thấu lớp ngụy trang ấy và thấy được bộ mặt thật đằng sau của họ. Ngài xem sự công chính của nhóm người Pharisêu như một trò khoe khoang thô tục cho chính bản thân họ và người ngoài chiêm ngưỡng.

Ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn biến Nước Trời thành điểm đến cuối cùng của cuộc đời, chúng ta phải cố gắng hướng mỗi mục tiêu nho nhỏ trong đời thường trở nên thánh thiện hơn. Không những thế, chúng ta phải năng tìm kiếm Chúa Giêsu với tất cả lòng thành và đức tin trong mọi điều bé nhỏ thường nhật. Hơn hết, chúng ta phải để cho đức ngay thật được tỏa rạng và khiến mọi điều dối trá ẩn sâu bị bộc lộ.

Tóm lại, nên công chính, tức là chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa mọi ngày và biến sự thành thật thành mục tiêu kiên định của đời mình.

Lạy Chúa, xin cho con nên công chính. Xin giúp con chân thật trong mọi điều con làm và mọi điều con tìm kiếm. Xin giúp con để con có thể kính yêu Ngài và yêu chính bản thân con mọi ngày suốt đời con. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.

—–
Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Being Real, Being Honest, Being Sincere

“I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the Kingdom of heaven.” Matthew 5:20

Who wants to enter the Kingdom of Heaven? Certainly all of us do! That should be our primary goal in life. And, along with that goal, we should seek to bring as many people with us as possible.

Too often we fail to see this as an ultimate goal in life. We fail to keep our eyes on Heaven as the primary reason we are here on Earth. It’s very easy to get caught up in the day-to-day satisfactions of what we may call the “mini goals” of life. These are goals such as entertainment, money, success, and the like. And we can often make these mini goals our only goals at times.

So how about you? What is your goal? What is it you strive for and seek throughout your day? If you honestly examined your actions throughout each day you may be surprised that you are actually seeking unimportant and passing mini goals more than you realize.

Jesus gives us one bit of clear direction in this passage above on how to attain that ultimate goal of life – the Kingdom of Heaven. The path He points to is righteousness.

What is righteousness? It’s simply being real. Being authentic. Not fake. And most especially, it’s being real in our love of God. The Pharisees struggled with pretending they were holy and good followers of the will of God. But they were not very good at it. They may have been good at the acting job, and they may have convinced themselves and others, but they could not fool Jesus. Jesus could see through the fake veneer and perceive that which was underneath. He could see that their “righteousness” was only a show for themselves and others.

Reflect, today, upon your own righteousness – your honesty and sincerity in striving for holiness. If you want to daily keep Heaven as your ultimate goal, then you must also strive to make each daily mini goal an honest attempt at holiness. We must daily seek Christ with all sincerity and truth in all the small things of life. We must then let that sincerity shine through, showing what truly lies beneath. To be righteous, in the truest sense, means we sincerely seek God throughout our day and make that sincerity the constant goal of our life.

Lord, make me righteous. Please help me to be sincere in all that I do and all that I seek in life. Help me to love You and to love You each and every moment of the day. Jesus, I trust in You.