Mấy người phụ nữ cùng đi (18.9.2020 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên)

18/09/2020
121

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ. (Lc 8,1-3) 

SUY NIỆM

Đức Giê-su đang bước đi trong sứ mạng của mình đó là giảng dạy hết làng mạc này đến làng mạc kia một cách đầy nhiệt huyết. Đoạn Tin Mừng trên chỉ ra rằng Đức Giê-su không đi một mình, cùng đi với Ngài còn có các Tông đồ và một vài phụ nữ mà trước đó đã được Chúa Giê-su chữa lành và ban ơn tha thứ.

Có một điều mà đoạn trích trên muốn chỉ cho chúng ta biết, đó là khi chúng ta để cho Đức Giê-su đụng chạm vào đời sống của mình, để được Ngài chữa lành, thứ tha và biến đổi, chúng ta sẽ muốn bước theo Ngài đến bất cứ nơi đâu.

Khát khao được bước theo Đức Giê-su không chỉ là một điều gì đó mang tính cảm xúc. Dĩ nhiên nó cũng liên quan đến những cảm xúc, chẳng hạn như một lòng biết ơn vô ngần và do đó mà có sự gắn kết sâu sắc về mặt tình cảm. Tuy vậy, sự gắn kết để có được khao khát bước theo Đức Giêsu còn sâu xa hơn thế. Đó là một sự gắn kết được tạo ra nhờ ân sủng và ơn cứu độ. Những người theo Đức Giêsu trong bài Tin Mừng đã trải qua sự giải phóng khỏi tội lỗi để được tự do, và sự tự do này lớn hơn tất cả những tự do họ trải nghiệm trước đó. Ân sủng đã thay đổi chính cuộc sống của họ, và bởi vậy, họ tự nguyện chọn Đức Giêsu là tâm điểm của cuộc đời mình và sẵn sàng đi theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi.

Phản tỉnh: Bạn hãy suy ngẫm về 2 điều này. Đầu tiên, liệu bạn đã để cho Đức Giêsu tuôn đổ dạt dào ân sủng xuống đời sống của bạn chưa? Bạn có để cho Ngài đụng chạm đến bạn, thay đổi, tha thứ và chữa lành bạn không? Nếu được như vậy, bước tiếp theo là bạn có đáp lại những ân sủng này bằng cách chọn lựa bước theo Chúa Giê-su cách tuyệt đối không? Bước theo Đức Giê-su đi đến bất cứ nơi nào Ngài đến. Đó không chỉ là điều mà các Tông đồ và những người phụ nữ xưa kia đã làm, mà đó còn là điều mà chúng ta ngày nay được mời gọi để làm hằng ngày.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy đến và tha thứ cho con, chữa lành và biến đổi con đây. Xin giúp con biết rằng sức mạnh của Ngài vẫn đang dạt dào nơi cuộc sống của con. Khi con đón nhận những ân sủng này, xin cho con biết đáp lại bằng tấm lòng biết ơn về tất cả những gì con có, để rồi con dám dấn bước cùng Chúa đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn con đi. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Amen!

—-//—-//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dongten.net/