Cảm ơn – Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. (Thank you ! - We pray together)

31/12/2022
717
Chào quý vị, chúng con xin gởi đến Quý vị hình ảnh cùng đôi lời chia sẻ của Juan Ignacio Castellaro, phụ trách chương trình Click to Pray trong mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, để giúp quý vị,và  các bạn cầu nguyện và tạ ơn Chúa vì một năm dương lịch sắp qua. Mừng năm mới, năm 2023 Dương Lịch tới Quý vị, cùng với niềm vui mừng lễ Mẹ Thiên Chúa trong ngày đầu năm. Xin cho chúng ta cảm nghiệm rõ hơn rằng, mỗi người chúng ta được Tình Yêu Chúa bao bọc. Chúng ta tín thác vào Chúa vì Ngài là Cha quyền năng, giàu lòng thương xót. Cha lo cho hạnh phúc của chúng ta.
 
Quý mến !
Lm. Phê-rô Danh, S.J. 
 

Cảm ơn – Chúng ta cùng nhau cầu nguyện.

Tôi viết thư này để cảm ơn bạn vì tất cả sự hợp tác của bạn trong năm. Trong năm vừa qua, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để giúp nhiều người cầu nguyện với Click To Pray cho ý định cầu nguyện của Đức Giáo hoàng, những thách đố mà nhân loại phải đối diện và cầu nguyện cho sứ mạng của Giáo Hội.

Kèm theo, tôi gửi đến bạn một bài đăng đặc biệt mà chúng tôi sẽ xuất bản vào ngày mai, 1.1.2023, trình bày những từ và chủ đề chính mà Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trong năm qua, trong hồ sơ cầu nguyện của ngài.

Chúng tôi mời bạn kết thúc năm trong tâm tình tạ ơn Chúa vì tất cả những phước lành đã nhận được. Để đọc lại và ghi nhớ trong lòng, bạn có thể tìm thấy nơi tấm hình này những lời chính trong ý cầu nguyện đặc biệt của Đức Thánh Cha trong năm 2022, để bạn có thể dâng lên Cha Nhân Lành lời tạ ơn, và tiếp tục cầu nguyện cho những thách đố của thế giới.

Juan Ignacio Castellaro
Project Manager - Click To Pray
juanignacio.castellaro@clicktopray.org
+5491131313014

 

Thank you ! - We pray together

I am writing to thank you for all your collaboration during the year. During this year we worked hard to help many people praying with Click To Pray for the Pope's prayer intentions, the challenges facing humanity and the mission of the Church. 

Attached, I send you a special post we will publish tomorrow that presents the main words and tematics that the Pope prayed for during the year in his prayer profile. 

We invite you to close the year thanking the Lord for all the blessings received. To read again and recall in your heart, you can find here the main words of the Holy Father’s special prayer intentions from this year 2022, so that you may offer up to the Good Father and keep on praying for the challenges of the world. 

Thank you again and lets renew our compromise to work together for Click To Pray, the Pope’s Prayer Platform. 

In Christ, 
--
Juan Ignacio Castellaro
Project Manager - Click To Pray
juanignacio.castellaro@clicktopray.org
+5491131313014