Thư Tri Ân của văn phòng Caritas GP Thanh Hóa trong chương trình quyên góp giúp chống dịch Covid-19

23/07/2021
506

CARITAS GIÁO PHẬN THANH HÓA
Nguyễn Trường Tộ - Trường Thi -Tp Thanh Hóa
Email: thanhhoacaritas@gmail.com; Phone: (+84) 975369436

 
LỜI TRI ÂN

Trọng kính Đức Cha Giuse.
Kính thưa quý Cha, quý nam nữ Tu Sỹ và quý bà con giáo dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường và Caritas Thanh Hoá, trong những ngày qua, mọi thành phần trong Giáo Phận đã nhiệt tình ủng hộ cho quỹ hỗ trợ Saigon chống dịch Covid-19.

Tính đến nay Caritas Thanh Hoá đã nhận được số tiền đóng góp của Đức Cha Giuse, ba Cha Cố tại nhà hưu Tòa Giám Mục, Hội Dòng Mến Thánh Gía Thanh Hóa, Cộng Đoàn MTG Phúc Địa, Hội Lòng Thương Xót và 51 giáo xứ trong giáo phận.

Tổng số tiền thu được là 1.002.000.000 VND (một tỷ không trăm lẻ hai triệu đồng).

Theo sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse, con đã chuyển 1 tỷ đồng cho Văn Phòng HĐGMVN và trích quỹ của Caritas 200 triệu đồng cho Trụ Sở Thanh Hoá để lo cho con em Thanh Hoá đang gặp khó khăn.

Con xin chân thành tri ân Đức Cha, quý Cha, quý nam nữ Tu Sỹ và quý bà con giáo dân đã thương chia cơm sẻ áo cho những anh chị em đang gặp hoàn cảnh khó khăn do Covid gây ra.

Vì dịch bệnh đang còn hết sức phức tạp và cuộc sống của nhiều người đang gặp khó khăn xin quý Cha tiếp tục cầu nguyện và kêu gọi giáo dân giúp đỡ. Những xứ nào chưa kêu gọi hoặc chưa báo cáo số tiền về văn phòng Caritas thì xin quý cha xứ hãy nhiệt tình cộng tác. Số tiền thu được con sẽ gửi vào Trụ Sở để quý Cha trong đó giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn tại Sài Gòn, Bình Dương và các vùng phụ cận.

Một lần nữa, con xin hết lòng cảm ơn và kính chúc Đức Cha, quý Cha, quý nam nữ
Tu Sỹ và mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân của Chúa.

Caritas Thanh Thanh Hóa, ngày 22 tháng 7 năm 2021
Trân trọng

Lm. Phaolo Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hóa