Thánh lễ tạ ơn mừng đức cha Giuse tân chủ tịch HĐGMVN và bàn giao Trụ sở Giáo phận Thanh Hóa tại Sài Gòn

23/10/2016
3204

Ngày 23 tháng 10 năm 2016, tại nhà nguyện Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hóa tại Sài gòn đã diễn ra thánh lễ tạ ơn – mừng Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh vừa được Đại Hội lần thứ 13 của HĐGMVN bầu vào chức vụ chủ tịch, và bàn giao trụ sở giáo phận giữa hai cha Antôn Vũ Mạnh Hà và cha Raphael Đỗ Minh Tuấn.
 

Tham dự thánh lễ tạ ơn hôm nay, ngoài Đức cha Giuse và quý cha sinh viên của giáo phận, còn có quý cha gốc Thanh hóa tại Miền Nam và quý cha ngoại quốc, cùng quý sơ hội dòng Mến Thánh Giá Thanh hóa tại Sài gòn, quý sơ dòng thánh Phaolô, quý sơ dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, quý thầy quý chú dòng Bethzahem, quý thân nhân, ân nhân, bạn bè thân hữu và con cái giáo phận Thanh hóa đang làm ăn sinh sống tại các tỉnh phía Nam.
 

Trước khi khai lễ, cha cựu giám đốc trụ sở Thanh Hóa - Giuse Nguyễn Quang Huy đã thay mặt cho quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý thân nhân ân nhân và cộng đoàn chúc mừng Đức cha Giuse. Tiếp đó, cha Gioan Baotixita Đinh Xuân Đức công bố bổ nhiệm thư số 80 – BNLM 2016 của đức cha giáo phận đặt cha Raphael Đỗ Minh Tuấn làm tân giám đốc trụ sở Thanh Hóa tại Sài Gòn.
 

Thánh lễ sau đó được tiếp tục như thường lệ và sau lời nguyện hiệp lễ, cha Antôn Vũ Mạnh Hà – nguyên giám đốc Trụ Sở dâng lời cảm tạ lên đức cha, quý cha và cộng đoàn. Tiếp lời cha Antôn, cha tân giám đốc Trụ Sở - Raphael Đỗ Minh Tuấn cũng bày tỏ tâm tình cảm tạ tri ân và xin đức cha cùng cộng đoàn hiện diện cầu nguyện – nâng đỡ cha trong sứ vụ mới đầy thử thách gian nan.
 

Để kết thúc ngày lễ tạ ơn, gia đình Trụ Sở Giáo Phận chiêu đãi Đức cha, quý cha và cộng đoàn bữa tiệc thịnh soạn thắm đượm tình quê hương.  
 

Đợt bổ nhiệm cha tân giám đốc Trụ Sở Thanh Hóa – Sài Gòn lần này nằm trong chương trình sắp xếp lại nhân sự của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh để hướng tới việc chào mừng Năm Thánh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập giáo phận Thanh hóa (1932 – 2017).
 

Lm. Raphael Đỗ Minh Tuấn