Nghị định thành lập giáo phận Thanh Hóa

13/04/2017
4203

NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP GIÁO PHẬN THANH HOÁ


Pont. N. 1682/1932

THÁNH BỘ TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN

NGHỊ ĐỊNH

Nhận thấy : Đạo Công Giáo tại Đông Dương trong thời gian gần đây rất phát triển: số linh mục bản xứ ngày càng đông, và Tông Tòa hằng ao ước có thể thiết lập một Địa phận truyền giáo và trao trách nhiệm cho hàng giáo sĩ bản xứ.

Nay vị Đại Diện Tông Tòa Phát Diệm là Đức Cha Alexandre Marcou xin Thánh Bộ chia giáo phận của Ngài hiện có 36 linh mục Thừa sai nước ngoài Paris và 137 linh mục bản xứ thành hai Địa phận, để trao một trong hai cho hàng giáo sĩ bản xứ, phần kia để các linh mục thừa sai phụ trách.

Ngày 25-4 năm nay, Thánh Bộ đã họp bàn về vấn đề này.

Sau khi cân nhắc chín chắn và đặc biệt lưu ý đến quan điểm của Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Đông Dương là Đức Cha Columban Dreyer và nhất là để đưa vào áp dụng hai Thông Điệp “ Maximum illud” và “ Rerum Ecclesiae” về việc trao trách nhiệm cho hàng giáo sĩ bản xứ, Thánh Bộ đi đến kết luận sau đây:

1. Cắt khỏi Địa phận Phát Diệm phần đất tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Sầm Nưa thuộc nước Lào, có tên là Châu Lào, để làm thành Địa phận mới, lấy biên giới hành chánh giữa Bắc và Trung Kỳ làm danh phân chia Địa phận mới với phần còn lại của Địa phận Phát Diệm.

2. Phần đất tách ra làm Địa phận mới tư nay mang tên là Địa phận Thanh Hóa được trao cho các Linh Mục thuộc Hội truyền Giáo Nước Ngoài Paris chăm sóc.

3. Phần còn lại của Địa phận Phát Diệm nay chỉ còn nằm trong tỉnh Ninh Bình, Bắc kỳ, vẫn giữ nguyên tên là Địa phận Phát Diệm và được trao cho hàng giáo sĩ bản xứ, thế nên vị Đại diện Tông Tòa hiện nay của Địa phận Phát Diệm là Đức Cha Alexandre Marcou phải mau chóng xin đặt một Giám Mục Phó người bản xứ để vị này sẽ cai quản Địa phận.

Ý kiến trên đây của toàn thể Thánh Bộ đã được thư ký của Bộ ký tên dưới đây trình lên Đức Thánh Cha Pio XI trong buổi triều yết ngày hôm nay. Đức Thánh Cha đã chấp thuận hoàn toàn và truyền ra nghị định và văn thư thông báo.

Làm tại Rôma, tại Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin

Ngày 26-4-1932