Thứ Năm Tuần Thánh, 2021: Đức cha Giuse cử hành Thánh lễ Tiệc Ly tại Gx. Chính Tòa

02/04/2021
933
Giáo hội từ xưa tới nay luôn lưu tâm đến việc cử hành phụng vụ của ba ngày lễ trọng đại của Tuần Thánh: Tam Nhật Thánh, hay còn gọi là Tam Nhật Vượt Qua. Tam Nhật Vượt Qua được bắt đầu bằng Thánh lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm và kết thúc vào đêm Vọng Phục Sinh tối Thứ Bảy.

Đối với người Do thái, mỗi năm, họ ăn mừng Lễ Vượt Qua để tưởng nhớ biến cố trọng đại Thiên Chúa đã giải thoát họ ra khỏi đất Ai Cập. Chúa Giêsu đã mượn biến cố trọng đại ấy của dân tộc để bước vào cuộc Thương Khó và mở ra một Lễ Vượt Qua mới. Ngài cùng các môn đệ ăn lễ Vượt Qua và Ngài còn muốn làm cho bữa ăn này trở thành bữa tiệc của Giao Ước mới mà Ngài sẽ thiết lập khi Ngài hy sinh đổ máu mình trên thập giá. Vì thế, khi trao cho các môn đệ tấm bánh và chén rượu, Ngài muốn trở thành Mình và Máu Ngài để nuôi nhân loại.

Trong tâm tình đó, Giáo xứ Chính Tòa cũng bước vào Tuần Thánh, bắt đầu bằng thánh lễ Tiệc Ly do Đức cha Giuse chủ tế. Trong Thánh lễ hôm nay, phụng vụ của Giáo hội gợi nhắc cho mỗi người về Mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu đã thiết lập và bài học yêu thương phục vụ của Chúa Giêsu qua cử chỉ rửa chân cho các môn đệ.

Ý nghĩa của việc rửa chân cho các Tông đồ là Chúa muốn cho các tông đồ được bắt chước Người phục vụ anh chị em của mình. Do đó, chia sẻ trong bài Tin mừng, Đức Cha nhắc nhở mọi người hãy sống yêu thương nhau, như Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta. Thánh Gioan đã làm nổi bật khuôn mặt Đức Kitô: Đó là một người thật sự khiêm nhường, tràn đầy tình yêu thương và một tinh thần phục vụ quên mình.

Sau đó là nghi thức rửa chân. Năm nay, Giáo xứ Chính Tòa đã có 20 người được tuyển chọn để rửa chân. Nghi thức rửa chân mà Chúa Giêsu đã làm là tự hủy ra không, là việc làm của một nô lệ, tự hạ tột bậc, thế mà Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Đây quả là một nghĩa cử yêu thương phục vụ tuyệt đỉnh, là một nét đẹp độc đáo của tình yêu Kitô giáo, một tình yêu có một không hai, khác hẳn với những tình yêu khác. Chính qua nghĩa cử rửa chân này mà Đức Giêsu ban truyền giới răn yêu thương: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

Phần phụng vụ Thánh Thể cũng được cử hành trong bầu không khí hết sức trang nghiêm và sốt sắng. Sau Thánh lễ, Thánh Thể được Đức cha chủ tế kiệu sang ngôi nhà nguyện bé nhỏ của Giáo xứ. Sau đó là một số giờ chầu Thánh Thể cách riêng của Giáo xứ và các hội đoàn để hiệp cùng Chúa Giêsu trong những ngày Tam Nhật Thánh, nhất là canh thức với Người.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa dạy cho mỗi người chúng con luôn biết yêu thương, giúp đỡ và sẵn sàng hy sinh như chúa Giêsu đã làm cho chúng con. Amen.
 
Maria Đinh Hương
BTT Gx. Chính Tòa