Giáo phận Thanh Hóa: Thánh Lễ Đưa Chân Cha Gioan Trần Ngọc Dương Về Nơi An Nghỉ Muôn Đời.

09/01/2024
5340
 

“...là phận người, theo tình cảm tự nhiên khi đối diện với sự chết thì cứ đau xót, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta hãy tin rằng ngài (Cha Gioan) sẽ sống và sống mãi”. Đó là lời chia sẻ của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ tế trong thánh lễ đưa chân cha Gioan Trần Ngọc Dương về nơi an nghỉ trong Chúa.
Thánh lễ đưa chân được tổ chức tại Nguyện Đường Tòa Giám Mục Thanh Hóa lúc 9g00, ngày 9/1/2024. Đồng tế với Đức Cha Giuse còn có Cha tổng Đại Diện Micae, quý Cha và sự hiện diện đông đảo của quý thầy chủng sinh, quý soeurs, quý thân nhân bằng hữu bà con giáo dân xa gần.

Sau nghi thức tẩm liệm, tất cả đoàn rước tiến vào nguyện đường của Tòa Giám Mục để cử hành thánh lễ đưa chân Cha Gioan Trần Ngọc Dương về nơi an nghỉ trong Chúa. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí linh thiêng và trang trọng. Ở phần khai lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng với ngài nài xin Chúa thương ban cho linh hồn cha Gioan được mau hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa, là Đấng mà Cha Gioan hằng yêu mến.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha Giuse chia sẻ một ít tâm tình về Cha Gioan, ngài là một người hằng tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện qua việc đón nhận thập giá, căn bệnh nan y,  với tâm hồn bình an. Kế đến, đức Cha Giuse giúp cộng đoàn hiện diện hiểu hơn về lời Chúa theo thánh sử Gioan (Ga 12, 20 – 33) nói về thân phận của hạt lúa mì phải thối đi mới sinh được muôn vàn hạt khác, cũng giống như Cha Gioan cách riêng và mỗi người chúng ta nói chung rồi một ngày nào đó sẽ chũng chết đi, thối đi để làm chứng cho đức tin, niềm hy vọng  và cậy trông, tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Kết lời, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng nài xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của Cha Gioan và xin Chúa an ủi những người thân yêu của Cha Gioan còn đang tại thế.
 

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí ngậm ngùi xúc động vì những tình cảm của nhiều người dành cho Cha Gioan.
 

Sau Thánh lễ là phần kính viếng linh cữu Cha Gioan của từng hội đoàn, thân hữu của Cha. Lễ viếng sẽ tiếp tục kéo dài cho đến 22g00 thứ 4, ngày 10.01.2024. Nguyện xin Chúa thương ban cho linh hồn Cha Gioan mau được hưởng nhan thánh Người và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Cha Gioan. Amen!
 
 
 
Ban Truyền Thông Gp Thanh Hóa.
Xem hình ảnh tại đây:
links 1: 
https://photos.app.goo.gl/T1wwTutr5RaBk5Lb7
links 2:  https://photos.app.goo.gl/8mcxMbREZrBW4o186