Chương trình đại lễ thánh Giuse - Quan thầy Giáo phận và truyền chức Phó tế tại Gx. Ba Làng, 19.03.2021

18/03/2021
2309
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI LỄ THÁNH GIUSE, 19/03/2021

QUAN THẦY GIÁO PHẬN THANH HOÁ & TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ
TẠI GIÁO XỨ BA LÀNG
 
  • 06h30 : Mở nhạc thánh ca. 
  • 07h00 : Các đội trống đánh khởi động.
  • 07h30 : Ổn định hàng ngũ và sắp xếp đoàn rước đồng tế
  • 07h45 : Tập hát cộng đồng -- Quý cha mặc lễ phục tại sân nhà xứ Ba Làng.
  • 08h00 : Rước đoàn đồng tế.
  • 08h30 : Rước kiệu tôn vinh thánh Giuse.
  • 09h00 : Thánh lễ.
  • 11h30 : Tiệc mừng.
Xin mời quý vị cùng điểm lại một số nét chính yếu về lịch sử Giáo xứ Ba Làng