Cáo phó: Cha cố GIUSE NGUYỄN HỮU DUYÊN an nghỉ trong Chúa

16/11/2022
1019

TIỂU SỬ CHA CỐ GIUSE:

 • Sinh ngày 02/01/1946 ; Tùng Chính, Nga Điền, Nga Sơn Thanh Hoá ( Giáo xứ Điền Hộ, giáo phận Thanh Hoá )
 • Từ 1956 – 1962 : Tu học tại Tiểu Chủng viện Tân Thanh.
 • Từ 1962 – 1964 : Tu học tại Chủng viện Phanxicô Bùi Chu, Sài Gòn.
 • Từ 1964 – 1966 : Học triết học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn.
 • Từ 1966 – 1968 : Giúp Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt.
 • Từ 1968 – 1972 : Học thần học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn.
 • Ngày 29/4/1972 : Chịu chức linh mục do Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền.
 • Từ 1972 – 1975 : Dạy học tại Tiểu chủng viện Simon Hòa Đà Lạt và học đại học.
 • Từ 1975 – 1986 : Phụ trách cơ sở Kitô Viện, Lộc Thanh.
 • Từ 1986 – 1993 : Quản xứ Giáo xứ Thanh Xuân.
 • Từ 1993 – 1994 : Giúp Giáo phận Thánh Hóa sửa chữa cơ sở vật chất.
 • Từ 1994 – 1996 : Quản xứ Giáo xứ Nam Phương.
 • Từ 1996 – 2014 : Quản xứ Giáo xứ Bảo Lộc.
 • Từ 2014 đến nay : Quản xứ Giáo xứ La Vang.
 • Từ 2005 – 2014 : Quản hạt Giáo hạt Bảo Lộc.
 • Từ 2012 đến nay : Phụ trách Hiệp Hội Chứng Nhân Chúa Kitô.


Nguồn: https://giaophandalat.org/tin-tuc/hiep-thong-cha-co-giuse-nguyen-huu-duyen-an-nghi-trong-chua.html