Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Tòa Thánh thường trú đầu tiên tại Việt Nam

08/02/2024
300

PHỎNG VẤN ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC MAREK ZALEWSKI
- ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH THƯỜNG TRÚ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Linh mục Giuse Tạ Minh Quý
và Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (08.02.2024) – Như đã đưa tin, ngày 23.12.2023, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski làm Đại diện Toà Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam. Sau đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên với ngài trên cương vị mới.


 

Nguồn: WHĐ (08.02.2024)