Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 06/2024: CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI PHẢI TRỐN CHẠY KHỎI ĐẤT NƯỚC CỦA MÌNH

31/05/2024
1112

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người di cư vốn phải chạy trốn chiến tranh hoặc nạn đói , who are forced to undertake dangerous and violent journeys, can find new and welcoming life opportunities.

Giáo hoàng Phanxicô – THÁNG SÁU 2024

Anh chị em thân mến, trong tháng này tôi muốn chúng ta cầu nguyện cho những người phải chạy trốn khỏi đất nước của họ.
Cảm giác mất đi gốc gác hoặc không biết mình thuộc về đâu thường đi kèm với tổn thương mà những người buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh hoặc nghèo đói phải trải qua.
Hơn nữa, ở một số quốc gia là điểm đến, người di cư bị coi là mối đe dọa với nỗi sợ hãi.
Rồi bóng ma của những bức tường xuất hiện – những bức tường trên trái đất ngăn cách các gia đình và những bức tường trong trái tim.
Các Kitô hữu không thể chung tầm nhìn này. Ai chào đón một người di cư là chào đón Chúa Kitô.
Chúng ta phải thúc đẩy một nền văn hóa xã hội và chính trị nhằm bảo vệ các quyền và phẩm giá của người di cư, một nền văn hóa thúc đẩy khả năng mà họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình và giúp họ hội nhập.
Một người di cư cần được đồng hành, thăng tiến và hòa nhập.
Chúng ta hãy cầu nguyện để những người di cư vốn phải chạy trốn chiến tranh hoặc nạn đói, những người buộc phải thực hiện những cuộc hành trình đầy nguy hiểm và bạo lực, có thể tìm thấy những cơ hội sống mới và được chào đón.

 

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha

Nguồn: thepopevideo.org