Phong trào Laudato si’ kêu gọi COP28 hành động tích cực cho khí hậu

06/12/2023
123


Phong trào Laudato si’ kêu gọi COP28 hành động tích cực cho khí hậu

Bà Lindlyn Moma, Giám đốc Vận động của Phong trào Laudato si’ cho biết, tổ chức đến COP 28 với nhiệm vụ chính là đưa những tranh luận về chính sách tác động đến tâm trí và con tim của các nhà lãnh đạo, rằng không còn chỗ cho hoạt động khai thác nhiên liệu hoá thạch.

 

Vatican News

Bà liệt kê một số vấn đề cấp bách mà Phong trào Laudato si’ đưa đến bàn đàm phán ở Dubai, nhấn mạnh rằng “Phải có một số bước đi táo bạo nếu chúng ta mong muốn giữ được hành tinh này, giữ được ngôi nhà chung của chúng ta”.

Những vấn đề chính được bà đưa ra gồm:

- Tăng cường Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) để giải quyết khoảng cách phát thải và đảm bảo cam kết từ các quốc gia gây ô nhiễm nhất.

- Vận động loại bỏ nhanh chóng và công bằng tất cả các nhiên liệu hóa thạch trong các lĩnh vực nhằm hạn chế nhiệt độ gia tăng.

- Thúc đẩy áp dụng khuôn khổ chuyển đổi công bằng, thúc đẩy hợp tác giữa phía bắc và phía nam bán cầu vì các mục tiêu năng lượng tái tạo.

- Kêu gọi một hiệp ước không phổ biến nhiên liệu hoá thạch cùng với Thỏa thuận Paris để điều chỉnh các chính sách phù hợp với các mục tiêu về khí hậu.

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của các quyết định về lượng hàng toàn cầu tồn kho nhằm thúc đẩy các kết quả có thể hành động được.

Đề cập đến vấn đề tài chính khí hậu, bà Moma nói về sự cần thiết phải cung cấp 100 tỷ đô la đã hứa cho các quốc gia đang phải đối phó với tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu. Bà kêu gọi sự thay đổi trong cơ cấu tài chính và các cam kết táo bạo từ các quốc gia thành viên nhằm tài trợ cho các sáng kiến về năng lượng sạch, tổn thất và thiệt hại cũng như một quá trình chuyển đổi công bằng.

Theo bà, một trong những đóng góp quan trọng của các nhóm dựa trên đức tin là vai trò của họ trong việc đưa tiếng nói của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội lên hàng đầu. Bà nói: “Nhờ Đức Thánh Cha và các tổ chức như Phong trào Laudato si’, mà chúng ta có thể đảm bảo rằng những mối quan tâm của những người kém đặc quyền nhất sẽ được lắng nghe”.

Bà Lindlyn Moma kết thúc bằng một thông điệp mạnh mẽ lấy cảm hứng từ Laudate Deum, kêu gọi một sự thay đổi trong quan điểm và nhắc nhở các nhà lãnh đạo về vị trí của con người trong thụ tạo. Bà nói: “Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu và tất cả những người có thiện chí, nhớ rằng mối quan hệ của chúng ta với nhau bao gồm cả nhu cầu chăm sóc thiên nhiên. Vì vậy, chúng ta cần phải tìm cách hát một bản tình ca cho ngôi nhà chung của chúng ta. Và đó là một bản tình ca về sự quan tâm, một bài ca coi chúng ta là một phần khiêm tốn của công trình sáng tạo, không phải một phần độc lập. Và đây là điều chúng ta cần nhắc nhở các nhà lãnh đạo của chúng ta”.

 

Nguồn:vaticannews.va