Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho sự Chăm Sóc Thụ Tạo

14/09/2020
418
Bộ Phục Vụ cho sự Phát Triển Con Người Toàn Diện
Prot. N. 1319/2020
Vatican, 09.09.2020


Trọng kính quý Hồng y và quý Giám mục,

Theo thông lệ, ngày 1 tháng 9 là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho sự Chăm Sóc Thụ Tạo. Ngày đó, đã được Tòa Thượng phụ Chính thống Đại kết khởi xướng từ nhiều năm trước, thế rồi, từ năm 2015, đã được Hội thánh Công giáo và các hệ phái Kitô giáo khác tiếp nhận, nhằm mục đích cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện vì thiện ích của các Thụ tạo và Nhân loại.

Trong năm nay, Đức Thánh Cha cũng đã ban một Sứ điệp nhân ngày này, có sẵn trong nhiều ngôn ngữ (đường dẫn), căn cứ trên chủ đề đã được gia đình đại kết chọn, đó là: Năm thánh cho Trái đất. “Các ngươi sẽ công bố năm thứ năm mươi là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá” (Lv 25,10). Theo cách đó, người ta có ý gợi lên một câu trả lời cho thiên nhiên và cho hình ảnh tiên trưng của ngày Sabat vĩnh cửu mà tất cả được kêu gọi đến (x. Dt 3,18-19), việc nhắc nhớ kế hoạch của Thiên Chúa dành cho Trái đất, nhu cầu phải ăn năn và sửa chữa những lạm dụng đã phạm, niềm hoan hỷ và hy vọng vì được chuộc lại, và được giải thoát.

Như Đức Thánh cha Phanxicô giải thích trong sứ điệp của ngài, ngày 1 tháng 9 khởi đầu Mùa hay “Thời gian của Thụ tạo, kết thúc vào ngày lễ nhớ thánh Phanxicô Aissisi, 4 tháng 10. Trong thời kỳ này, các Kitô hữu trên toàn thế giới canh tân niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng Tạo hóa và đặc biệt cùng hợp nhất cầu nguyện và hành động cho việc chăm sóc ngôi nhà chung”.

Với lời mời cử hành Thời gian này theo những chỉ dẫn của Hội thánh trong các quốc gia khác nhau, tôi rất vui khi được phổ biến tài liệu trợ giúp được Văn phòng Phát triển Con người của Liên Hội đồng Giám mục Á châu triển khai (có sẵn bản tiếng anh theo đường dẫn). Tài liệu trợ giúp đó, như là một thí dụ, lấy ý tưởng từ một tài liệu được Bộ Phục Vụ sự Phát Triển Toàn Diện các Dân Tộc mới xuất bản gần đây, có tựa đề Aqua fons vitae (có sẵn với đường dẫn theo nhiều ngôn ngữ). Những tài liệu trợ giúp khác có sẵn trên trang mạng đại kết có tên Mùa của Thụ tạo (đường dẫn).

Dĩ nhiên, các tài liệu đó có thể được thích ứng và sửa đổi tùy theo tình hình tại địa phương.
Ước mong hoạt động Tông đồ của quý ngài trong mùa đặc biệt này đạt thành quả tốt đẹp, và nguyện xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành và đồng hành với quý ngài.

Đức Hồng y Bộ trưởng
Peter K. A. Turson
-------