Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 04-2021 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

03/04/2021
993

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 04.2021 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
Các quyền căn bản của con người.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang xả thân đấu tranh cho các quyền căn bản của con người trong các chế độ độc tài, và thậm chí trong các quốc gia dân chủ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng.


 

THE POPE’S INTENTION FOR APRIL 2021
Fundamental Rights
We pray for those who risk their lives while fighting for fundamental rights under dictatorships, authoritarian regimes and even in democracies in crisis.